Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 2592

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Αμα τω ακούσματι της προς Κύριον εκδημιας του αοιδίμου Πατριάρχου Μόσχας και πάσης Ρωσίας κυρου Αλεξίου Β’ ο Οικουμενικος Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαιος απέστειλε προς την Ιεραν Σύνοδον της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ρωσίας το ακόλουθον συλλυπητήριον τηλεγράφημα:

«Τη Ιερα Συνόδω της Εκκλησίας Ρωσίας,

Εις Μόσχαν.

Συλλυπούμενοι θερμως από της Μητρός Εκκλησίας τη αδελφη Αγιωτάτη Εκκλησία Ρωσίας επί εκδημία μακαριστου Προκαθημένου αυτης Πατριάρχου Αλεξίου, προσφιλους αδελφου καί συλλειτουργου ημων γενομένου, προσευχόμεθα εξ ολης καρδίας υπέρ αναπαύσεως ψυχης αυτου εν χώρα ζώντων καί οπως Αρχιποίμην Χριστός αναδείξη αξιον διάδοχον αυτου εις τό πηδάλιον της Αγιωτάτης Εκκλησίας υμων. Αιωνία αυτου η μνήμη!

Αδελφικως εν Κυρίω,

+ ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαιος».

Εξ αλλου, το απόγευμα της σήμερον Παρασκευης, 5ης Δεκεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης χοροστατήσας κατα τον εσπερινον εις τον πανηγυρίζοντα Ιερον Ναον Αγίου Νικολάου Υψωμαθείων ετέλεσε μετα το πέρας αυτου τρισάγιον υπερ αναπαύσεως της ψυχης του κοιμηθέντος Προκαθημένου, ωμίλησε δε προς το Εκκλησίασμα δια τον εκλιπόντα, αναφερθεις ιδιαιτέρως εις τας προσφάτους συναντήσεις και την συνεργασίαν αυτων εν Κιέβω και εν τη Πόλει.

Μετα την ανακοίνωσιν εκ Μόσχας των της κηδείας του μακαριστου Πατριάρχου Αλεξίου, η Α. Θ. Παναγιότης θα συγκαλέση εις εκτακτον σύσκεψιν την Αγίαν και Ιεραν Σύνοδον προς ληψιν των προσηκουσων αποφάσεων.

 

Εν τοις Πατριαρχειοις, τη 5η Δεκεμβρίου 2008

Εκ της Αρχιγραμματειας της Αγιας και Ιεράς Συνοδου

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

 

Επι τη επισήμω αναγγελία της προς Κυριον εκδημιας του αοιδίμου Πατριάρχου Μόσχας και πάσης Ρωσίας κυρου Αλεξίου, η Αγια και Ιερα Συνοδος συνηλθεν εις εκτακτον σύσκεψιν, υπο την προεδρειαν της Α. Θ. Παναγιοτητος, τη 7η Δεκεμβρίου 2008.

Η Αγια και Ιερά Συνοδος, μετα την ανακοινωσιν υπο του Πατριαρχου της κοιμησεως του αειμνηστου Πρωθιεράρχου και την αναφοραν εις την προσωπικοτητα και την προσφοραν αυτου προς την Εκκλησιαν, ηγερθη μετα της Α. Θ. Παναγιοτητος και ηυχηθη υπερ αναπαυσεως της μακαριας αυτου ψυχης εν σκηναις δικαιων και μετα των αγιων των απ᾿ αιωνος ευαρεστησαντων τω Κυριω.

Μεθ᾽ ο, απεφασίσθη οπως:

α) η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικος Πατριάρχης μεταβη και παραστη αυτοπροσώπως εις την εξόδιον ακολουθίαν του αοιδίμου Πατριάρχου Αλεξίου, τελεσθησομένην την Τρίτην, 9ην τ. μ., αναχωρων εκ της Πόλεως την Δευτέραν, 8ην ιδίου, δι’ ιδιωτικου αεροσκάφους, και επιστρέφων την Τετάρτην, 10ην ιδίου.

β) την Α. Θ. Παναγιότητα εις την αποδημίαν Αυτης ταύτην συνοδεύσουν οι Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικης κ. Δημήτριος και Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, οι Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιάκονος κ. Μάξιμος και Μ. Εκκλησιάρχης κ. Βενιαμὶν και ο Εντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, δημοσιογράφος και φωτογράφος.

 

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 7η Δεκεμβρίου 2008,

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου