Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 2805

ΚΟΜΝΗΝΟΣ Ε. ΚΟΥΛΤΙΝΙΟΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΚΕΦΑΛΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ω.Ρ.Λ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 

Σεβασμιότατε Πάτερ κα Δέσποτα κύριε Παϊσιε

 

Μετ τ πέρας τν ργασιν το Διεθνος Συνεδρίου μ θέμα “ Ποιμαντικ Διακονία τς κκλησίας στν χρο τς γείας”, στν νσον Ρόδον, ασθάνομαι τν νάγκην ν σς  εχαριστήσω γι τν γάπη κα τν τιμ πο πιδεικνύετε πατρικως στ πρόσωπό μου.

 

πίσης σς εχαριστ κ μέσης καρδίας γι τν ξαιρετικ δυνατότητα πο μς προσφέρατε τόσον σ μένα σον κα στν πισκέπτη γείας το Νοσοκομείου μς κ. Σωτήρη Βαγιαν ν φεληθομε πολλαπλς π τ Διεθνς ατ συνέδριο. Περ δ το συνεδρίου χω ν σς πληροφορήσω τ κάτωθι:

 

Τ συνέδριον τοτο το καλ ργανωμένο. Κατ τν τετραήμερον διάρκειά του, νεπτύχθησαν θέματα κρως νδιαφέροντα. διαιτέρως δ κατ τν συζήτησιν τν θεμάτων ατν μεταξ τν σύνεδρων-ντιπροσώπων ξήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα. Ο μιλητς πίσης, μ πολλν σοβαρότητα μς νημέρωσαν γι διάφορα θέματα τόσον ατρικ σον κα θεολογικά. Πάντες τόνισαν τι νθρωπος εναι ψυχοσωματικ νότητα ρρήκτως συνδεδεμένη, κα μόνο οτως θ πρέπει ν ννοεται κατ τν ρθόδοξον Θεολογίαν κα Παράδοσιν.

 

πίσης τονίστηκε τι σύμφωνα μ τ ρθόδοξο φος, δν το σκοπς το Συνεδρίου ν διαλαλήσουμε urbi et orbi τ φιλανθρωπικ ργο τς ρθόδοξης κκλησίας, τ ποο μως εναι παρκτ κα ναπτύχθηκε π διαφόρους μιλητς (ρχιεπισκοπ Κωνσταντινουπόλεως, λλαδικ κκλησία,Ι. Μητρόπολις Θυατείρων κα Μεγάλης Βρετανίας, I.ρχιεπισκοπ μερικήςι. Μητρόπολις Γερμανιας  κ.α.).

 

πιδίωξη το Συνεδρίου εναι ντατικοποίηση τν προσπαθειν γι να ερωπαϊκ δίκτυο συνεργασίας τν ρθοδόξων μ κκλησιν σ πίπεδο Μητροπόλεων.Κοιν ποδοχ λων τν Εσηγητν-Συνέδρων εναι τι τοποθέτησις ερέα-Πνευματικο στ κάθε νοσοκομεο, εναι ναγκαία κι διαμφισβήτητη. πίσης συνεργασία ερέως κα ατρο σ πίπεδο νοριν εναι πολ σημαντικ στν τομέα τς πρόληψης, συμμετοχ στ λήψη ποφάσεων γι θεραπεία, λλ κα στ μετεγχειρητικ πορεία τν σθενν. νθρωπος εναι ψυχοσωματικ ντότητα. Συνεπς σθενς θ πρέπει ν ντιμετωπίζεται θεραπευτικς σ συνεργασία το θεράποντος ατρο κα το ερέα-Πνευματικο, σ πόλυτα διακριτος ρόλους.Πόνος: διάκριση το πόνου σ ψυχικ κα σωματικό.

 

Τονίστηκε τι συμμετοχ το συνανθρώπου στν πόνο το σθενος, χει θεραπευτικ ποτέλεσμα. ντίθετα, κενο πο σήμερα συνηθίζεται στς καθημερινές μας διαπροσωπικς σχέσεις, εναι περοχ τογώ”. πόνος δν χει ναλογικ σχέση μ τ βαρύτητα τς νόσου. πάρχουν δηλαδή, σοβαρς νοσολογικς ντότητες πο δν χουν πόνο.Θεραπεία: Θεραπεία δν εναι μόνο μηχανικ ποκατάστασις τν διαφόρων ργάνων το πάσχοντος, οτε πρόσκαιρη ρύθμιση κάποιων λειτουργιν το νθρώπινου ργανισμο, λλ μοιοστατικ ποκατάστασις το λου ψυχοσωματικο νθρώπου.  

 

κκλησιαστικ κοινότητα- νορία μπορε ν προσφέρει πολλ σ τομα μ ) νευρολογικς παθήσεις πως π.χ. νοια, πο π διαφορετικς συνθήκας μένουν στ κοινωνικ περιθώριο,               β) σθενες μ καρκίνο. Επώθηκε πίσης κα εναι σχεδν βέβαιο, τι πίσω π να καρκίνο το μαστο, πάρχει να γεγονς παρατεταμένης ψυχικς ντασης σν γενεσιουργς ατία.

 

Βιοηθική: Στν τομέα τς Βιοηθικς τονίστηκε τι νθρωπος δν εναι μόνο τ σύνολο τν γονιδίων του, λλ κα κάτι παραπάνω.

 

Φιλανθρωπία: Φιλανθρωπία (πο κατ τν περχιλιετ στορία κατ τος χρόνους τς Ρωμανίας) ἐὰν δν χει κύριο συστατικ τν ν Χριστ γάπη, κινδυνεύει ν καταντήσει οκτος φορμ περηφάνειας.πίσης γινε στορικ ναδρομ-ναφορ στ γεγονς τι κκλησία  δρυσε κατ τος χρόνους το ατοκράτορα ουστινιανου τ πρτα φιλανθρωπικ δρύματα(Νοσοκομεα-Ξεννες,Γηροκομεα,Βρεφοκομεα)

 

Τέλος, κτεταμένη ναφορ γινε στ φαινόμενο τς ξουθένωσης τν λειτουργν στ χρο τς γείας (ατροί, Νοσηλευτές).Τ φαινόμενο ατ εναι ρκετ συχν κα κδηλώνεται μ ποικίλα συμπτώματα. Ατς εναι κα νας λόγος πο δύσκολα διαγιγνώσκεται. Τ νωτέρω φαινόμενο, ἐὰν δν ντιμετωπιστε θεραπευτικά, ποσυντονίζει τ λειτουργό της γείας κα τν καθιστ νίσχυρο ν προσφέρει βοήθεια στος πάσχοντες.     

    

 

κ μέρους τς ερς Μητροπόλεως Ρόδου φιλοξενία πρξεν βραμιαία, συνέβαλλε δ τ μέγιστα ες τν καλν ργάνωση κα διεξαγωγ το συνεδρίου. Ο  λατρευτικς συνάξεις τόσον σπερινς ες τν Λίνδον στ λιμανάκι που κήρυξε κατ τν παράδοσιν γιος πόστολος τν θνν Παλος σον κα  Θεία Λειτουργία ες τν περικαλλ κα στορικ να το Εαγγελισμο τς Θεοτόκου, θ μείνουν βαθει χαραγμένες στν καρδι κα τν μνήμη μας.Ασθάνομαι πίσης τν νάγκη ν σς κφράσω, τν συγκίνησιν πο ασθάνομαι ς Δωδεκανήσιος γι τν πρωτοβουλία ατ τς μητέρας κκλησίας,  τ Οκουμενικό μας Πατριαρχεο, πο ς μητέρα φιλόστοργος φροντίζει γι τ πνευματικά της τέκνα. διαιτέρως δ το ασθητ κθ 'λην τν διάρκεια το συνεδρίου   παρουσία το Οκουμενικο μας  Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καίτοι κενος κθ λην τν διάρκεια ατο ερίσκετο ες τν Βασιλίδα τν πόλεων, που προϊστατο στν  σύναξη τν Προκαθημένων τν ρθοδόξων κκλησιν.                                                                                                       

 

Μ σεβασμ,                                                                                                   ΚΟΜΝΗΝΟΣ Ε. ΚΟΥΛΤΙΝΙΟΣ                                                                                                                         ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ                                                                                                                                ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ω.Ρ.Λ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ                                                                                                                          ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ