Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 2735

Αγαπητοί μου αδελφοί,

 

Εν ετος παρηλθε ανεπιστρεπτι εις τον καιάδα της αιωνιότητος και νέον σωτήριον ανατέλει ετος της χρηστότητος του Κυρίου το 2009.

Εις αυτο το νέον ετος ειναι φυσικον να εχουμε εστραμμένα τα βλέμματά μας πάντες και να παρακαλουμε απο τα βάθη της καρδίας μας, Τον καιρους και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενον Κύριον, οπως ειη αυτο παρ΄ Αυτου ευλογημένον, εφορον παντος καταθυμίου και καρποφόρον εις πνευματικά και υλικα αγαθα προς ωφέλειαν ενος εκάστου εξ ημων.

Απο την καθέδραν της Ιερας ημων Μητροπόλεως απευθυνόμενοι προς πάντας τους ενταυθα και αποδήμους αδελφούς μας ευχόμεθα πατρικως τα κράτιστα παρα του Παναγάθου Θεου.

 

Ευχέτης πάντων ημων

Ο Μητροπολίτης

+ Ο Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος