Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 510

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΡΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ κ.κ.ΠΑΪΣΙΟΥ

Ἀρ.Πρωτ.: 117Λ

Λέρος, 26η Ιουλίου 2019

Πρός

τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, μέ πολλούς καί διαφόρους τρόπους, συμπαρίσταται στόν ἀγώνα τῶν γονέων γιά τήν σω­στή καθοδήγηση τῶν παιδιῶν τους, πού διατρέχουν πολλούς πνευματικούς κινδύνους καί δέχονται ποικίλες προκλήσεις ἀπό παντοῦ. Ἔχουμε λοιπόν χρέος νά σταθοῦμε δίπλα στά παιδιά μας καί νά τά καθοδηγοῦμε σωστά.

Στόν εὐαίσθητο τομέα τῆς Νεότητος, ἡ Μητρόπολή μας θά λειτουργήσει γιά πρώτη φορά φέτος τό καλοκαίρι καί στό νησί τῆς Λέρου, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τριήμερες ἐξορμήσεις σέ ἐγκαταστάσεις στήν Ἁγία Κιουρά, στό Παρθένι.

Εἶναι μία μοναδική εὐκαιρία γιά τά παιδιά νά ζή­σουν λίγες ἡμέρες κοντά στή φύση, μέ παιχνίδι, ψυ­χα­γωγία καί περιπέτεια, νά βιώσουν τή φιλία, τήν ὁμαδική ζωή καί τήν ἀδελφική συναναστροφή, μέσα σ’ ἕνα περιβάλλον πού ἐμπνέεται ἀπό χριστιανική ἀγάπη, καί τό πιό σημαντικό, νά ἀναγεννηθοῦν μέ τή συμμετοχή τους στή μυ­στη­ριακή ζωή τῆς Ἐκ­κλη­σίας.

Οἱ ἐξορμήσεις-συναντήσεις φέτος θά διεξαχθοῦν σέ δύο περιόδους, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, ὅπου μποροῦν νά συμμετέχουν ἀγόρια καί κορίτσια ἀπό τετάρτη Δημοτικοῦ μέχρι τρίτη Γυμνασίου, ἀναλυτικά:

Παρασκευή 16/8 (12 μ.μ.) – Δευτέρα 19/8 (11 π.μ.): ἀγόρια

Δευτέρα 19/8 (12 μ.μ.) – Πέμπτη 22/8 (12 μ.μ.): κορίτσια

Ὅσα παιδιά ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν, καλοῦνται νά διαβάσουν μαζί μέ τούς γονεῖς τους τήν ἐνημερωτική ἐπιστολή καί νά συμπλη­ρώ­σουν τήν ἔντυπη δή­λω­ση, πού θά προμη­θευ­τοῦν ἀπό τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐ­νο­ρίας τους ἤ τά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πό­λεως καί οἱ ὁποῖες πρέπει νά κατατεθοῦν μέχρι τήν Τρίτη 13 Αὐγούστου 2019.

Παρακαλοῦνται οἱ Ἐφημέριοι, ὅπως ἐνημερώσουν καί καθοδηγήσουν κατάλληλα τούς ἐνδιαφερομένους, προκειμένου ὅλοι νά ἔχουν τήν εὐκαιρία καί τήν χαρά νά συμμετάσχουν στίς φετινές ἐξορμήσεις.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓ.ΚΙΟΥΡΑ

Ἡ Ιερά Μητρόπολις κάμνει γνωστό ὅτι κατά τίς ἡμέρες λειτουργίας τῶν κατασκηνώσεων Παρασκευή 16 έως Πέμπτη 22 Αὐγούστου, ὁ Ναός τῆς Ἁγ.Κιουρᾶς θά παραμένει ανοικτός γιά προσκύνημα ἀπό τίς 17:30΄ έως 18:30΄ τό ἀπόγευμα.

Ἐπίσης, τελείως κλειστή θά παραμείνει ἡ παραλία τῆς Ἁγίας Κιουρᾶς από τήν ἡμέρα ἔναρξης ἕως τήν ἡμέρα λήξης τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου (16-22/8/2019).

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ