Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 355

Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, άγει τα Σεπτά Ονομαστήριά Του ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος (μνήμη Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου).

Ο Μητροπολίτης μας, ο Επίσκοπος και ο Ιερός Κλήρος της Μητροπόλεώς μας απηύθυναν εόρτιες ευχές στον Παναγιώτατο.

Ακολουθεί απόσπασμα από το ευχητήριο γράμμα του Μητροπολίτου μας προς την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίο.

«Παναγιώτατε, Πάτερ καί Δέσποτα,

Ἀγομένων τῶν Σεπτῶν Ὀνομαστηρίων τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης καί Προσκυνητῆς μοι Παναγιότητος, μοί παρέχεται ἡ μεγάλη εὐκαιρία, ἵνα ἐπικοινωνήσω νοερῶς καί γονυκλινῶς μετά τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Κορυφῆς, καί ἀπευθύνω Αὐτῇ ἀπό τά μύχια τῆς ταπεινῆς μου καρδίας, βαθυσεβάστως τάς υἱϊκάς μου προσρήσεις καί τάς ἐγκαρδίους εὐχάς τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου μου, μέ τήν διάπυρον εὐχήν ὅπως ὁ Κύριος τῆς Δόξης χαρίζηται Αὐτῇ, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, κατ’ ἄμφω ὑγιείᾳ ἀκλονήτῳ καί μακρότητι ἡμερῶν, ἵνα ἐπαξίως πηδαλιουχῆ τήν κατ’ Ἀνατολάς Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί Πᾶσαν Ἐπισκοπήν Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων, κατά τάς λυσιτελεῖς αὐτάς ἡμέρας ἅτινας διάγει ὁλόκληρος ἡ ἀνθρωπότης ἀπ’ ἄκρον εἰς ἄκρον αὐτῆς, ἕνθα ἀπειλεῖται ἀπό τόν φοβερόν θανατηφόρον λοιμόν τόν καλούμενον ὑπό τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης «κορωνοϊός».


Οικουμενικός Πατριάρχης:   «Έχουμε μαζί μας τη δύναμη του Θεού που είναι απείρως πιο ισχυρή από κάθε είδους πανδημία και από κάθε κορωνοϊό, αόρατο ή και ορατό».

Ο Παναγιώτατος, που εορτάζει σήμερα τα ονομαστήριά Του, ευχαρίστησε όλους για τις ευχές και τις προσευχές τους για το πρόσωπό Του.

«Εορτάζομεν κατά το αποστολικόν “θλιβόμενοι αλλ’ ου στενοχωρούμενοι, απορούμενοι αλλ’ ουκ εξαπορούμενοι, διωκόμενοι αλλ’ ουκ εγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι αλλ’ ουκ απολύμμενοι”, διότι έχουμε μαζί μας “την υπερβολήν της δυνάμεως του Θεού” που είναι απειράκις ισχυροτέρα από κάθε είδους πανδημίαν και από κάθε αόρατον αλλά και ορατόν κορωνοϊόν, ο οποίος μας επιβουλεύεται και μας απειλεί”, σημείωσε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά την Θεία Λειτουργία, κατά την οποία προέστη, συμπαραστατούμενος από κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής, σήμερα, Πέμπτη, 11 Ιουνίου, στον Π. Πατριαρχικό Ναό, για την εορτή της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, κατά την οποία εορτάζει τα ονομαστήριά Του.

Ο Παναγιώτατος τόνισε ότι φέτος, λόγω των ειδικών συνθηκών, εορτάζει “οικογενειακώς”, περιβαλλόμενος από τους περί αυτόν Ιεράρχες του Θρόνου, τα μέλη της Πατριαρχικής Αυλής, τους διπλωματικούς εκπροσώπους της Ελλάδος και της Ουκρανίας, και από το μικρό ποίμνιο της Πόλεως, συμπροσευχομένου και του πολυπληθούς ποιμνίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας σε όλη την οικουμένη, πολλοί εκ των οποίων παρακολουθούσαν διαδικτυακά».