Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 249

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως ανακοινούται ότι, εφόσον ήρθησαν τα μέτρα κατά του κορωνοϊού υπό της Πολιτείας, επιτρέπομεν, άχρι καιρού, όπως τελούνται Ιερά Μυστήρια (Γάμοι – Βαπτίσεις) εις τα Μητροπολιτικά Παρεκκλήσια της νήσου Λέρου, ως και εις τα Ενοριακά, κατόπιν συνεννοήσεως μετά της Γραμματείας της Ιεράς Μητροπόλεως.

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες εις τα Ιερά Μυστήρια να επιδεικνύουν τον προσήκοντα σεβασμό εντός και εκτός των χώρων των Ιερών Παρεκκλησίων.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ