Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 4326

ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ 

Με την ευχήν και την ευλογίαν της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πραγματοποιήθηκε ένας διακαής πόθος των Αγίων Αρχιερέων της εν Δωδεκανήσω Εκκλησίας αλλά και του ευσεβούς πληρώματος Αυτής, η έκδοσις και η παρουσία ενός Δελτίου ενημερωτικού των Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου.

Ετσι σήμερα αυτός ο πόθος έγινε πραγματικότητα και έχουμε εις τα χέρια μας το επίσημο Δελτίο «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ – ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ».

 

Ταπεινώς φρονώ ότι, η παρουσία πλέον του επισήμου αυτού Δελτίου θα συμβάλη εν πολλοίς εις την καταγραφήν αλλά και την παρουσίασιν πολλών και ποικίλων θεμάτων, τα οποία απησχόλησαν και απασχολούν κατά καιρούς τας Ιεράς Μητροπόλεις των εν Δωδεκανήσω Επαρχιών του Θρόνου και όλως ιδιαιτέρως κατά την σύγχρονον αυτήν εποχήν των πολλαπλών εξελίξεων.

 

Η ανάγκη, λοιπόν, της εκδόσεως αυτού του Δελτίου είναι επιβεβλημένη και επί τούτω συγχαίρω τον Πρόεδρον, αγαπητόν έν Χριστώ αδελφόν Μητροπολίτην Ρόδου κ.κ. Κύριλλον και τα μέλη της συντακτικής επιτροπής δια την ωραίαν  παρουσίαν του Δελτίου ώς και δια τα περιεχόμενα του πρώτου τεύχους, τα οποία προδιαγράφουν την περαιτέρω πορείαν του Δελτίου, αλλά και την χρησιμότητα αυτού δια την μακραίωνα παρουσίαν της έν Δωδεκανήσω Εκκλησίας, κάτω υπό την σκέπην και προστασίαν της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και υπό την σοφήν καθοδήγησιν της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Αυθέντου και Δεσπότου, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου.

 

Επί τούτο χαίρομαι και συγχαίρω δια την έκδοσιν του επισήμου αυτού δελτίου  και παρακαλώ την όσον το δυνατόν μεγαλυτέραν κυκλοφορίαν εντός του ευσεβούς Δωδεκανησιακού Λαού.

Η συμμετοχή ενός εκάστου Δωδεκανησίου, ως  συνδρομητού του επισήμου αυτού δελτίου θα βοηθήση εις την ευρυτέραν κυκλοφορίαν αυτού επ΄ ωφελεία αγαθή.

Το δελτίον θα κυκλοφορεί ανά εξάμηνον και η συμμετοχή θα είναι 30 ΕΥΡΩ το έτος.

 

Ο Μητροπολίτης

+Ο Λέρου Καλύμνου και Αστυπαλαίας  Παίσιος