Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 1061

Αδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 

Ο δυστυχής παραλυτικός της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, αγαπητοί μου αδελφοί, τριανταοκτώ ολόκληρα χρόνια προσπαθούσε να βρεί  την υγεία του. Τριανταοκτώ ολόκληρα χρόνια βρίσκεται σε δεινή, αλλά και σε απελπιστική κατάσταση. «Άνθρωπο δεν έχω να με βοηθήσει να ιδώ και εγώ την υγεία μου».

Κάτω από τις πέντε στοές της κολυμβήθρας της Βηθεσδά πλήθος πολύ ασθενών,διαφόρων ηλικιών και παθήσεων βρίσκονταν, τυφλοί, χωλοί, παράλυτοι και  περίμεναν να κυματίσει το νερό.

Συγκλονιστική εικόνα της ανθρώπινης δυστυχίας! Κτυπητή η έκφραση της θλίψης, της οδύνης και του πόνου εκείνων των ανθρώπων πού περίμεναν να βρούν την υγεία τους μέσα στα αγιαστικά νερά της κολυμβήθρας της Βηθεσδά όταν «άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινεν  εν τη κολυμβήθρα και ετάρασσε το ύδωρ».

Μεταξύ αυτών των πονεμένων ανθρώπων, μόνος και έρημος από συγγενείς και φίλους, δυστυχής, και σε αθλία κατάσταση και πονεμένος ο σημερινός του ευαγγελίου Παραλυτικός, περνούσε τις μέρες της πολυμόχθου ζωής του, χωρίς να έχει την ελπίδα να μπεί πρώτος  στην κολυμβήθρα Βηθεσδά  και να βρεί το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία του σώματός του.

Και ώ του θαύματος! Ο Μέγας ιατρός της ψυχής και του σώματος, ο πλήρης  αγαθότητος, ελέους και ευσπλαχνίας και απείρων οικτιρμών, ο Κύριος με ένα λόγο Του θεραπεύει τον πολυπαθή ασθενή, «έγειραι», του λέγει, «άρον τον κράββατόν  σου και περιπάτει».

Η θεραπεία αυτή του Παραλύτου από τον Κύριο τάραξε τους αυστηρούς τηρητές του Μωσαϊκού νόμου, τάραξε τους τηρητές των τύπων και του γράμματος του Μωσαϊκού  νόμου, και τούτο γιατί ο Μέγας Ιατρός της ψυχής και του σώματος τέλεσε την θεραπεία  αυτή  την ημέρα του Σαββάτου. «Σάββατον εστίν έλεγον, ούκ έξεστί σοι άραι τον κράββατον», Σάββατο όμως χωρίς αγάπη προς τον πονεμένο, τον πάσχοντα αδελφό τους.

Ω πλάνη, ώ κακότητα! Η θεραπεία του παραλυτικού δεν ήταν παράβαση της αγίας εντολής της τήρησης της αργίας της  ημέρας του Σαββάτου, και τούτο γιατί δεν ήταν εργασία υλική, εργασία κέρδους, αλλά ήταν εργασία, αγάπης προς τον πάσχοντα άνθρωπο, εργασία ελέους, ευσπλαχνίας  οικτιρμών  και φιλανθρωπίας ,προς την εικόνα του Θεού Πατρός ,τον άνθρωπο.

Έχει επανειλημμένως τονιστεί ότι, ο κόσμος δεν άκουσε υψηλότερη διδασκαλία από εκείνη πού δίδαξε ο Αναστάς Κύριος στους μαθητές του - «εντολή καινή δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους».

Ο Κύριος ερμήνευσε ορθώς την αγία αυτή εντολή της αργίας του Σαββάτου με το σωτήριο, για τον παράλυτο της σημερινής ευαγγελικής  περικοπής, μέγα και σωτήριο θαύμα Του. Δίδαξε ποία είναι η σημασία της απείρου αγάπης του Θεού Πατρός.

Τόσον ο Κύριος, πού κήρυξε την «καινήν εντολήν, αγαπάτε αλλήλους», όσον και μετά οι Απόστολοί Του και οι Πατέρες της Εκκλησίας, ύψωσαν την αγάπη, ως το αγιότερο και ισχυρότερο σύμβολο του Χριστιανισμού.

Ο Απόστολος Παύλος, σε μια στιγμή έξαρσης, γράφει τα αθάνατα εκείνα λόγια «η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει».

Αλλά είναι άξιον προσοχής, ότι η αγάπη αυτή, ως τονίζεται, πρέπει να μην είναι ξερή, Φαρισαϊκή, ως φάνηκε και τάραξε τους τηρητές του Μωσαϊκού νόμου, στην θεραπεία του Παραλύτου, στηριζόμενοι στο νόμο και όχι στην αγάπη, την άδολη, την αδελφική, αλλά σε εκείνη την αγάπη με ξηρά αισθήματα, ωραία κατά τους φαρισαίους ,αλλά νεκρά λόγια.

Αδελφοί μου,

Ο Αναστάς Κύριος δίδαξε την αγάπη προς πάντα άνθρωπο, εμείς τι περιμένουμε; Ο πόνος γύρω μας κατακλύζει το πάν. Τα θύματα άπειρα. Ψυχές πού αγαπάτε τον Κύριο αποδείξατε αυτή την αγάπη, αγαπώντες έμπρακτα τους ανθρώπους.

Η άδολη αυτή αγάπη θα σώσει και εμάς τους ίδιους. Αλλά η αγάπη Χριστού θα σώσει και τους αδελφούς μας. Θα τους παρηγορήσει, θα τους στηρίξει, θα τους προφυλάξει από τους δρόμους της αμαρτίας, και  θα τούς οδηγήσει στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά, την Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στην μόνη πηγή σωτηρίας. ΑΜΗΝ.  Ο Λ.Κ.Α.Π.