Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 963

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο μέγιστος των προφητών, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ήλθε να μαρτυρήσει περί του φωτός και να παρασκευάσει την οδό του Σωτήρος Χριστού.

Κήρυκας της μετανοίας στην έρημο, ο Προφήτης και Πρόδρομος Ιωάννης, όπου συρρέουν καθημερινώς πλήθη ανθρώπων για να βαπτιστούν στα Ιορδάνεια ρείθρα υπ’ αυτού εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους.

«Ακούσας δε ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησε  εις την Γαλιλαίαν», στην πόλη που κατοικούσαν πολλοί ειδωλολάτρες και όπου επικρατούσε το σκότος και η αγνωσία, περί της γνώσης του Θεού, η αμάθεια και η πλήρη σύγχυση των πάντων.

Στην Γαλιλαία και σε ολόκληρη την Ιουδαία γη, υπήρχε βαθύ σκοτάδι περί της γνώσης του αληθινού Θεού. Η διδασκαλία των Προφητών είχε διαστραφεί από τους Φαρισαίους και Γραμματείς και ο εκλεκτός λαός του Θεού είχε ξεχάσει τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού, είχε ξεχάσει τον «εν τη ερήμω Μάννα ομβρίσας τω λαώ», είχε ξεχάσει τον «δι’ ύδατος και πυρός, δια του Ηλιού, απαλλάξας τον Ισραήλ  εκ της πλάνης του Βάαλ».

Καταθλιπτικό το σκοτάδι. Χωρίς ουδεμία χαρά, πληκτική, και συνάμα μονότονη θα ήταν η ζωή των ανθρώπων χωρίς το ζωογόνο φως του ήλιου. Αυτό συμβάλει στην ανάπτυξη της ζωτικής και φυτικής ζωής, αυτό συνθέτει την ποικιλία των χρωμάτων και παρέχει αρμονία στα έμψυχα και άψυχα δημιουργήματα του Θεού Πατρός.

Όμως, μέγιστο και περισσότερο χρησιμότατο, ωφέλιμο, αλλά και απαραίτητο είναι το νοητό φώς, το θείο  φώς του Θεανθρώπου Ιησού, το οποίο φωτίζει, θερμαίνει και ζωογονεί ψυχές ανθρώπων, οι οποίες είναι βυθισμένες στο σκοτάδι της πλάνης και του θανάτου.

Με την έλευση στη γή του Ιησού εκπληρώνεται εκείνο που είπε προ οκτακοσίων ετών ο προφήτης Ησαΐας: «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλείμ, οδόν θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότει και σκιά θανάτου, είδε φώς μέγα και τοις καθημένοις εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτοίς».

Ο Θεάνθρωπος Ιησούς έρχεται στην Γαλιλαία των εθνών και αρχίζει από την πόλη αυτή του σκότους, της αμάθειας, της αθεΐας και της πλήρους σύγχυσης, την διδασκαλία του, δια της οποίας θείας διδασκαλίας Του, έμελλε να φωτιστεί ο «εν σκότει και σκιά θανάτου καθήμενος» λαός.

Και πραγματικά, από εδώ, από την Γαλιλαία των εθνών, «ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φώς μέγα».

Αν και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και Πρόδρομος, παρεδόθη στην φυλακή, ο Ερχόμενος μετά από αυτόν, «ο δρακί έχων την πάσαν κτίσιν», θα διατρέξει ολόκληρη την Ιουδαία γη, δια να ευαγγελιστεί την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και να φωτίσει τους ανθρώπους με το φως της αλήθειας, με το φως της ζωής.

Ο Κύριος των κυριευόντων και Βασιλεύς των βασιλευόντων, θα διατρέξει ολόκληρη την γη Ισραήλ, δια να διαχύσει το νέο ιλαρό και ζωογόνο φώς της αληθείας, το οποίο θεία χάριτι θα υπερβεί και αυτά τα στενά όρια της Ιουδαίας γης, δια να καταυγάσει και φωτίσει ολόκληρο την ανθρωπότητα, «τους εν χώρα και σκιά θανάτου καθημένοις».

Ο νοητός Ήλιος της δικαιοσύνης, ο Ιησούς Χριστός, ανέτειλε επί της γης και διέχυσε και διαχέει στο διηνεκές τις φωτεινές ακτίνες Του σε ολόκληρο την οικουμένη, απ’ άκρο έως άκρο αυτής, και φωτίζει  πάντα άνθρωπο, τον «θέλοντα εις επίγνωσην αληθείας ελθείν».

Δικαίως, λοιπόν, η στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία, εν χαρά και αγαλλιάσει πολλή, ψάλλει μετά του υμνωδού της: «Επεφάνης εν τω κόσμω, ο τον κόσμον ποιήσας, ίνα φωτίσης τους εν σκότει καθημένους, Φιλάνθρωπε δόξα σοι».

Ο Ιησούς Χριστός είναι το φώς του κόσμου και κάτω από τις φωτεινές ακτίνες Του λάμπει και διαλάμπει ανά τους αιώνες η αλήθεια, ανθεί η αρετή και δημιουργούνται οι μεγάλες και αιώνιες αρετές της πίστης, της αγάπης, της ελπίδας, όπου με τις αρετές αυτές ο άνθρωπος αναγεννιέται «εις νέον άνθρωπον κατ’ εικόνα του Κτίσαντος αυτόν».

Δυστυχώς όμως υπάρχει και ο άνθρωπος εκείνος που έχει κλειστά τα μάτια της ψυχής του και δεν γνωρίζει που βαδίζει, δεν γνωρίζει γιατί υπάρχει και ζεί και κινείται μέσα σε αυτό τον κόσμο και τέλος ποιος είναι τελικά ο σκοπός της παρουσίας του εδώ στην γη.

Ο άνθρωπος αυτός αγνοεί την αξία του ως ανθρώπου και πολλές φορές, όσο σοφός και αν είναι κατά κόσμου, υποβιβάζει τον εαυτό του και τον κατατάσσει στην τάξη των αλόγων ζώων και δεν γνωρίζει, ή δε θέλει να γνωρίζει ότι η ψυχή του έχει ανεκτίμητο αξία.

Ο άνθρωπος αυτός τέλος δεν είναι σε θέση να διακρίνει το καλό από το κακό, το αληθές  από το ψεύδος. Ο άνθρωπος αυτός ανήκει στο «λαόν το καθήμενον εν σκότει και σκιά  θανάτου».

Και όμως, το φώς το νοητό, ο Ήλιος της Δικαιοσύνης, υπάρχει «χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνες», και φωτίζει και αγιάζει κάθε άνθρωπο που το πιστεύει, τον ακολουθεί και γίνεται στρατιώτης Αυτού. Αυτός εκουσίως έγινε άνθρωπος για να απαλλάξει τον άνθρωπο από το κράτος του Διαβόλου και να τον θεώσει, σχίσας το χειρόγραφο των αμαρτιών αυτού.

Αυτός «φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμον» και με το θείο λόγο  Του, με το Άγιο Ευαγγέλιό Του έχει αποκαλύψει και σ’ εμάς, όσο μπορεί να χωρέσει η ανθρώπινη διάνοιά μας, τον Αληθινό Θεό, τον Θεό της αγάπης, της στοργής, της καλοσύνης, του ελέους, της συγκατάβασης, της θείας επιείκιας.

Και εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα που ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε, «χάριτι θεία», φωτιζόμενοι, βαπτιζόμενοι  «εν ύδατι και πνεύματι αγίω» και αναγεννημένοι από την Κολυμβήθρα της Αγίας μας Εκκλησίας, ας ακούσουμε την φωνή του Νοητού Ήλιου της Δικαιοσύνης που καλεί σε σωτηρία πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο.

Ο Ήλιος της Δικαιοσύνης, αγαπητοί μου αδελφοί, ανέτειλε επί της γης δια να φωτίσει, να αγιάσει και να καθαρίσει δια του λουτρού της παλιγγενεσίας τις ψυχές μας και καθαρές να τις οδηγήσει στην σωτηρία και την μακαριότητα, εκεί που πηγάζει το φώς η ζωή και η αλήθεια, στην αγκαλιά του Θεού των Φώτων, παρά του Οποίου πάσα δόσης αγαθή και πάν δώρημα τέλειο.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ευτυχείς θα είμαστε εάν δεχθούμε και εμείς τούτο το φώς το αληθινό, που φωτίζει και αγιάζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο, και είμαστε έτοιμοι με ψυχή καθαρή, μετά του Μεγάλου Προφήτη Ησαΐα, να ψελλίσουμε το, «ο Λαός ο καθήμενος εν σκότει, είδε φως μέγα και τοις καθημένοις εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλε αυτοίς». ΑΜΗΝ.     Ο Λ.Κ.Α.Π.