Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 1176

«Έρχου και ίδε» (Ιωαν. α , 47)

Αγαπητοί μου αδελφοί

Πρώτη Κυριακή των Νηστειών, Κυριακή της Ορθοδοξίας και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας σήμερα με χρυσά και λαμπρά φορέματα περιβεβλημένη και πεποικιλμένη, γιορτάζει και πανηγυρίζει την νίκη και τον θρίαμβό της κατά των ποικίλων εχθρών της.

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έκλινε ουρανούς και κατέβηκε στον κόσμο «ότε ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου», ήλθε και ίδρυσε την Εκκλησία του επάνω στο Σταυρό του μαρτυρίου, επάνω στον Γολγοθά, και οι εχθροί της Εκκλησίας από τότε πολλοί, πολυώνυμοι, σκληροί, φοβεροί και ανένδοτοι.

«Η Εκκλησία αεί διώκεται – σαν να βρίσκεται σε θάλασσα, που μαίνεται και γεννά φοβερά ναυάγια. Τίποτε ευνοϊκό δεν βρίσκεται στον κόσμο». λέγει, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η Εκκλησία, όμως, στηριζομένη στην ασάλευτο πέτρα της πίστης, με την δύναμη και την χάρη του αιωνίου Ιδρυτού Της, του ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, δια την του κόσμου σωτηρία, νίκησε, θριάμβευσε και μένει ασάλευτη και αρραγής στο πέρασμα των αιώνων και «πύλαι άδου ου κατησχήσουσιν αυτήν».

«Αύτη η πίστις των Αποστόλων, αύτη η πίστις των Πατέρων, αύτη η πίστις των Ορθοδόξων την οικουμένην εστήριξεν».

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, δια της πίστεως, διατηρεί πάντα καθαρή και ανόθευτη την Χριστιανική αλήθεια, η οποία ανακαίνισε τον κόσμο δια του Ιησού Χριστού, ο Οποίος είναι «χθές και σήμερον ο αυτός και εις τους  αιώνας».

Λόγια θεόπνευστα, λόγια αιώνια, λόγια που συγκλονίζουν κάθε ψυχή χριστιανική που ζητά να βρει την σωτηρία της εντός της Εκκλησίας, που κατά τον Άγιο Κυπριανό «εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία». Αυτή η λαμπάδα της χριστιανικής αλήθειας έμεινε και μένει άσβεστη στο πέρασμα των αιώνων, και η οποία φώτισε, ζωογόνησε, θέρμανε και αναγέννησε γενιές και γενιές χριστιανών.

Η χριστιανική θρησκεία και συνάμα η Ορθόδοξος Εκκλησία, η μία, αγία, καθολική και αποστολική, που σήμερα πανηγυρίζει την νίκη και τον θρίαμβό της από τους ποικιλώνυμους  εχθρούς της, ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό.

Η Εκκλησία του Εσταυρωμένου και Αναστημένου Ιησού δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, δεν είναι έργο ενός ή πολλών ανθρώπων, αλλά είναι έργο του Θεού Πατρός, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός.

Η αλήθεια του Ευαγγελίου, η χριστιανική αλήθεια, μένει πάντοτε στο αυτό ύψος και φωτίζει κάθε άνθρωπο που πιστεύει στον Τριαδικό Θεό, τον Θεό των Φώτων και προσδοκά την σωτηρία της ψυχής του.

Αδελφοί μου,

Αυτήν, την Θεόδοτον και αιματοβαμμένη επί γης, στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία, κατά την ευαγγελική προτροπή της σημερινής περικοπής «έλα να δείς και να γνωρίσεις και να πιστέψεις και σύ άνθρωπε αυτής της εποχής ότι, ο άνθρωπος σώζεται εντός της στρατευομένης του Χριστού Εκκλησίας, διά του Ιησού Χριστού, και για την οποία ίσως να έχεις και κάποιες αντιρρήσεις.

Έρχου και ίδε, λοιπόν, εν τη  Εκκλησία, την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική ότι, ο Ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του Θεού είναι Φως, Ζωή και Αλήθεια και Σωτήρ του κόσμου.

ΑΜΗΝ.    Ο Λ.Κ.Α. ΠΑΪΣΙΟΣ.