Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 1110

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Μεγάλη αληθώς η αγαθότητα και μεγίστη δια τον άνθρωπο η φιλανθρωπία του Θεανθρώπου Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και άπειρο το έλεος και η ευσπλαχνία αυτού.

Επί της γής ώφθη και τοις ανθρώποις συνανεστράφη, η άκρα ταπείνωση, ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού.

Ολόκληρος η επί γης παρουσία του Σωτήρος Χριστού ήταν μία συνεχής ευεργεσία δια τον κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπο, το πώς δηλαδή ο άνθρωπος μετά την πτώση του, μετά το προπατορικό αμάρτημα, να βρεθεί ξανά στη μεγάλη πατρική αγκαλιά του Θεού Πατρός.

Οι αψευδείς λόγοι του, η διδασκαλία του, ένα σκοπό είχαν να διορθώσουν την ταλαιπωρημένη από την αμαρτία ψυχή του ανθρώπου, από τα διάφορα ψυχικά και σωματικά νοσήματα, και να δώσουν άφεση αμαρτιών σ’ εκείνο τον άνθρωπο που ειλικρινά μετανοούσε.

Στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα ,σαφέστατα βλέπει ο κάθε άνθρωπο της κάθε εποχής με καλή την πίστη τούτο το ευεργετικό και σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού.

Διδάσκει στα συγκεντρωθέντα πλήθη, στη συναγωγή του Ιουδαίων, τις θείες αλήθειες, έπειτα θεραπεύει μία γυναίκα, που για 18 ολόκληρα χρόνια δεινώς έπασχε, και δεν ήταν σε θέση να δεί τα μεγαλεία του Θεού, τα επάνω στη γη, και ουχί μόνο, ήταν συγκύπτουσα, και της λέγει, «Γύναι απολέλυσαι της ασθενείας σου».

Αληθώς, μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα, αληθώς μεγάλα και θαυμαστά τα έργα της πίστης, αλλά συγχρόνως  ελέγχει την υπόκριση του φθονερού εκείνου αρχισυναγώγου και καταισχύνει αυτόν ενώπιο του λαού, ο δε λαός χαιρόταν για όλα τα θαυμαστά που έκανε ο Κύριος της Δόξης.

Η συγκύπτουσα γυναίκα είχε μεν το σώμα κυρτό, αλλά είχε την ψυχή της ανορθωμένη με την ακλόνητο πίστη της προς τον Θεό και δια τούτο έλαβε την θεραπεία της παρά του Κυρίου.

Στον αρχισυνάγωγο όμως δεν συνέβαινε το ίδιο πράγμα, ο αρχισυνάγωγος είχε με το σώμα υγιές, αλλά η ψυχή του ήταν παγωμένη από φθόνο και κακία και δεν ωφελήθηκε από την διδασκαλία και τα θαύματα του Ιησού.

Αγαπητοί μου  αδελφοί,

Η κύρτωση της ψυχής κάθε ανθρώπου οδηγεί στον αιώνιο θάνατο, που είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό, τον Πλάστη και Δημιουργό. Δια τούτο ήλθε ο Χριστός στον κόσμο, δια να σώσει τους αμαρτωλούς από τον αιώνιο θάνατο, και προς τούτο ο Δωρεοδότης Κύριος παρέδωκε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, της μόνης πηγής σωτηρίας δια τον άνθρωπο της κάθε εποχής.

Δια των μυστηρίων της η Εκκλησία, και δή και μάλιστα δια του μεγάλου Μυστηρίου των Μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας, ήτοι της θείας κοινωνίας του Σώματος και του Αίματος του Σωτήρος Χριστού, ο άνθρωπος θεραπεύεται και απαλλάσσεται, όχι μόνο από τα ψυχικά νοσήματα, αλλά και από τα σωματικά. «Ο τρώγων την σάρκα και πείνων μου το αίμα μένει εις ζωήν αιώνιον», λέγει Κύριος ο Παντωκράτωρ.

Ας ποιήσουμε, αδελφοί μου, κατά το Άγιο θέλημα του Θεού πατρός των Φώτων, ως εποίησε και ο σήμερα υπό της Εκκλησίας μας τιμώμενος ο εν Αγίοις Θαυμαστός, «ο κανόνας της πίστεως και της εγκρατείας ο Διδάσκαλος», ο Άγιος Νικόλαος, του Οποίου τις πρεσβείες προς τον Κύριο κατά τους δύσκολους αυτούς καιρούς επικαλούμεθα.   ΑΜΗΝ.

+Ο Μητροπολίτης Λέρου-Καλύμνου-Αστυπαλαίας Παΐσιος