Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 957

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Παραμονή των Χριστουγέννων, Μεγάλη  και εόρτιος ημέρα. Χαρμόσυνος η ατμόσφαιρα. Οι  χριστιανοί ετοιμάζονται να πανηγυρίσουν το κοσμοσωτήριο αυτό γεγονός με συνθήκες πρωτόγνωρες, με Ναούς υπό τον νόμο της πολιτείας, λόγω της πανδημίας του ΚορωνοϊοΎ. Κύριος οίδε.

Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, στη σημερινή προεόρτιο εορτή των γενεθλίων του Κυρίου, καταγράφει  την κατ’ άνθρωπο γενεαλογία του Χριστού, για να καταδείξει ότι, Αυτός είναι ο ευλογημένος απόγονος του Αβραάμ, ο Λυτρωτής της Οικουμένης, «εξ οίκου και πατριάς Δαυίδ», όπως το είχε προαναγγείλει ο Θεός.

Σ’ αυτό τον ιστορικό κατάλογο, ο ευαγγελιστής Ματθαίος μας παραθέτει τα ονόματα επισήμων και ανεπισήμων, των δικαίων και αμαρτωλών κατά σάρκα απογόνων του Ιησού Χριστού, και φθάνει μέχρι του δικαίου και εναρέτου και αγίου Ιωσήφ, του τελευταίου χρονικώς στον κατάλογο των προγόνων.

Ο Ιωσήφ, όπως και η πανάχραντος και πανάμωμος Παρθένος Μαρία, η αγνότατη και αγιότατη μνηστή του, είχαν βασιλική την καταγωγή. Ήταν και οι δύο κατά σάρκα απόγονοι «εξ οίκου και πατριάς» του προφητάνακτος Δαυίδ. « Και ιδού η Παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται Υιό και καλέσουσι το όνομα αυτού Ιησού».

Το θαύμα των θαυμάτων, το μέγα και ύψιστο μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας του Θεού Λόγου, υπό του Αγίου Πνεύματος προρρηθέν δια των προφητών λαμβάνει σάρκα και οστά, και γίνεται γνωστό στον κόσμο προς έκπληξη και σωτηρία αυτού. Ο άνθρωπος τότε είχε χάσει τον εαυτό του και είχε γίνει  δούλος της αμαρτίας, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το Θεό Πατέρα. με την προτροπή του.

 Έτσι, «ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», ο Υιός του Θεού γίνεται και υιός του ανθρώπου και γεννιέται  από την Παρθένο Μαρία, δια να σώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο.  «Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών».

Επομένως, το έργο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους δεν ήταν έργο ανθρώπινο, αλλά θείο. Δεν ήταν έργο του ξηρού Μωσαϊκού νόμου και της αγόνου φιλοσοφίας των διαφόρων φιλοσοφικών συστημάτων και θρησκειών, αλλά ήταν έργο του Σωτήρος Χριστού, του Οποίου την έλευσή Του στον κόσμο προεφήτευσε ο Προφήτης Ησαΐας προ οκτακοσίων ετών, «ότι Παιδίον εγεννήθη ημίν,Υιός, και εδόθη ημίν».

Η γέννηση αληθώς του Κυρίου είναι το σπουδαιότερο και σημαντικότερο γεγονός της παγκοσμίου ιστορίας, είναι το κέντρο που χάνεται ο αρχαίος κόσμος και έρχεται ο νεώτερος. «Τα παλιά πέρασαν όλα έχουν γίνει καινούργια. Και όλα αυτά  προέρχονται από τον Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί του δια του Ιησού Χριστού», λέγει ο Απόστολος Παύλος (2 Κορινθίους 17).

Πτώχευσε «ο απαθής την θεότητα», δια να πλουτίσει τον κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπο από την άπειρο αγάπη Του. Έγινε άσημος «ο γάρ άναρχος Λόγος του Πατρός», δια να υψώσει το ανθρώπινο γένος στην αρχαία μακαριότητα.

Και πράγματι ο Υιός του Θεού γίνεται και υιός ανθρώπου και γεννάται από την Παρθένο Μαρία, «ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου» για να σώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο, που είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό της αγάπης της ειρήνης και του ελέους.

Η Γέννηση του Ιησού δεν ομοιάζει προς την γέννηση των λεγομένων μεγάλων και επιφανών ανδρών που έρχονται και φεύγουν και χάνονται από τον κόσμο αυτό ως  αστραπή. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς έκλινε ουρανούς και ήλθε στην γή και είναι χθές και σήμερα ο αυτός και στους αιώνες και φωτίζει την οικουμένη με το ανέσπερο Φώς Του.

Ο Χριστός είναι αληθώς, ο Σωτήρας του κόσμου. Δεν έσωσε τον άνθρωπο μόνο από την αμαρτία, με την Σταυρική Θυσία Του, με τον εκούσιο θάνατό Του, αλλά και αναζωογόνησε και μεταμόρφωσε τον άνθρωπο. Αδελφοποίησε τους λαούς, κατέλυσε την δουλεία και ανύψωσε την γυναίκα και ενέπνευσε  αισθήματα αγαθότητας και αγάπης, φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης.

Αδελφοί μου,

Ας προετοιμάσουμε κι εμείς τους εαυτούς μας για να μεταβούμε νοερώς στην Βηθλεέμ, εκεί που γεννήθηκε ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, και με μετάνοια και εξομολόγηση ας κλίνουμε γόνυ σεβασμού και ευλαβείας πολλής προ του Θείου Βρέφους.

Ας αποβάλλουμε τον εγωισμό μας και ας ταπεινωθούμε κι εμείς, όπως δια την του κόσμου σωτηρία ταπεινώθηκε και έγινε άνθρωπος ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο Οποίος «ήλθεν να σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών». ΑΜΗΝ.    Ο Λ.Κ.Α.Παΐσιος