Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 1157

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο καρδιογνώστης και παντογνώστης Κύριος γνώριζε βεβαίως την φυσική τύφλωση του τυφλού της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, αλλά διήλθεν, και τότε μόνο στάθηκε και του χάρισε το φως, όταν ήκουσε το «Υιέ του Δαβίδ ελέησόν με».

Ο σημερινός τυφλός, πτωχός και καθήμενος σε μια γωνία και ζητούσε ελεημοσύνη, του έλλειπε παντελώς η αίσθηση της οράσεως και στερείτο το σωματικό φως, όμως στα ενδόμυχα της καρδιάς του υπήρχε εκείνο το φως, το φως της  πίστης «εν δυνάμει».

«Ανάβλεψον, λέγει αυτώ ο Κύριος, η πίστις σου σέσωκέ σε.»

Μεγάλη αληθώς η αγαθότητα και μεγίστη δια τον άνθρωπο η φιλανθρωπία του Θεανθρώπου Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και άπειρο το έλεος και η ευσπλαχνία αυτού δια κάθε άνθρωπο πού ζεί, κινείται και υπάρχει εν Χριστώ Ιησού.

Ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν γνωρίζει τον Θεό, και ζεί, κινείται, και υπάρχει μακριά από τον Θεό, και το σπουδαιότερο αυτός ο άθλιος και ταλαίπωρος άνθρωπος δεν θέλει να γνωρίσει τον ευεργέτη του, τον σωτήρα του. Αλλά είναι πωρωμένος στη καρδιά και στη ψυχή και είναι βυθισμένος στα πρόσκαιρα  και μάταια του κόσμου τούτου αγαθά.

Είναι γεγονός όμως αναμφισβήτητο ότι, ο άνθρωπος ήλθε στον κόσμο αυτό για να φύγει μια ημέρα - άπαξ αποθανείν, ίνα μη το κακόν αθάνατον γένηται - και όταν κλείσουν οι οφθαλμοί του σώματός του, η  αιωνιότητα ανοίγει τους κεκλεισμένους του πνεύματος οφθαλμούς του και τότε θα βλέπει μετά φρίκης πολλής, την καιομένη κόλαση, και όλες τις οδύνες του άδου στην συνείδησή του.

Αυτή είναι η τύφλωση της ψυχής, διότι ο αμαρτωλός άνθρωπος μαζί με την απώλεια του θείου φωτός, χάνει και την αιώνιο ζωή. Εκείνος που έχει το πνεύμα του Χριστού, βλέπει το Φώς το αληθινό που φωτίζει και αγιάζει τον άνθρωπο. Εκείνος όμως πού δεν έχει τον θείο φωτισμό, χάνεται στο σκοτάδι και δεν γνωρίζει τι είναι το Πνεύμα του Θεού και τούτο διότι σ’ αυτό το πνευματικό φως έχει σβηστεί.

Επομένως άνθρωπε της κάθε εποχής και όλως ιδιαιτέρως αυτής της ταραγμένης εποχής με τα πολλαπλά προβλήματά της, εάν θέλεις να σωθείς οφείλεις να σπεύσεις τάχιστα και να σηκωθείς από του ύπνου της ραθυμίας και αποβάλλεις τα έργα της αμαρτίας, τα έργα του σκότους.

Ο Απόστολος Παύλος λέγει «έγειρε ο καθεύδων και ανάστα εκ των νεκρών και επιφαύσει σοι ο Χριστός» - Ξύπνα εσύ που κοιμάσαι, αναστήσου από τους νεκρούς, και θα σε φωτίσει ο Κύριος (Εφεσ. 5,14).

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η τύφλωση της ψυχής κάθε ανθρώπου οδηγεί στον αιώνιο θάνατο, πού είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό, τον Πλάστη και Δημιουργό. Δια τούτο ήλθε ο Χριστός στον κόσμο δια να σώσει τους αμαρτωλούς από τον αιώνιο θάνατο και προς τούτο ο Δωροδότης Κύριος παρέδωκε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, της μόνης πηγής σωτηρίας δια τον άνθρωπο της κάθε εποχής.

Δια των μυστηρίων της η Εκκλησία, και δή και μάλιστα δια του μεγάλου Μυστηρίου των Μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας, ήτοι της θείας κοινωνίας του Σώματος και του Αίματος του Σωτήρος Χριστού, ο άνθρωπος θεραπεύεται και απαλλάσσεται όχι μόνο από τα ψυχικά νοσήματα, αλλά και από τα σωματικά. «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα μένει εις ζωήν αιώνιον», λέγει Κύριος ο Παντοκράτωρ.

ΑΜΗΝ.

+ Ο Λέρου, Καλύμνου & Αστυπαλαίας Παΐσιος.