ΠΡΑΞΙΣ   9  /  20.11.2008

Αξιοχρέω Εκκλησιαστικη Προνοία, δια της παρούσης Αρχιερατικης Πράξεως διορίζομεν Ερανικήν Επιτροπήν, σκοπόν έχουσα την αναστήλωσιν του Ιερου Ναου Αγίας Κυριακης, εν τη ομονύμω Νήσω, υπό την Ημετέραν Προεδρείαν και των κάτωθι ευυπολήπτων κατοίκων της Νήσου Λέρου:

α) Αρχιερατικόν Επίτροπον Λέρου, πρωτοπρεσβύτερον Νικόδημον Φωκά

β) κον Νικόλαον Νταλόγλου, Πρόεδρον Ενώσεως Λερίων

γ)  κον Ευάγγελον Ασβεστάν, Επιχειρηματίαν

δ)  καν Ανναν Καραπαθάκη, Εμπορον

ε)  κον Χρήστον Χριστοδούλου, Δ.Υ.

στ)  κον Δημήτριον Λεούσην, Συνταξιουχον

ζ)  κον Φίλιππον Καρπαθάκην, Αλιέαν καί

η)  καν Μαριάνναν Ανδρέου, Οικοκυρά,

οθεν προτρεπόμενοι τους διορισθέντας, αναλαμβάνοντες τα καθήκοντά των, επιτελωσι ταυτα μετά φόβου Θεου, ζήλου και προθυμίας, προκειμένου ινα αρθη σε πέρας το θεάρεστον τουτον εργον, της αναστηλώσεως του Ι.Ναου Αγίας Κυριακης και των πέριξ αυτης χώρων.

Η παρούσα Πράξις κατεστρώθη εν τω επισήμω κώδικι της Ιερας Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας.

 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

τ.σ.υ.

+Ο Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας ΠΑΪΣΙΟΣ

 

το ομώνυμο νησάκι με την Εκκλησία της Αγίας Κυριακής