Ο Σεβ.Μητροπολίτης μας κ.Παίσιος, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, λειτούργησε και εκήρυξε τον Θείον Λόγον, στον Ι.Ναό Αναστάσεως του Κυρίου στην Κάλυμνο, και ετίμησε με τον Χρυσούν Σταυρόν της Ι.Μητροπόλεως, τον ακάματο και φιλάνθρωπο Ιατρόν κ.Ιωάννην Κουτούζην, ο οποίος ανιδιοτελώς επί πεντήκοντα και πλέον έτη, προσφέρη τις υπηρεσίες του στο ευαγές Ίδρυμα «Γερβάσειος Στέγη Θηλέων» Καλύμνου.

    

Στην προσφώνηση του Μητροπολίτου, αντιφώνησε ο Ιατρός, ο οποίος είπε ότι, ουδέν έπραξεν παρά μόνο το καθήκον του προς τον όρκον που έδωσε του Ιπποκράτους.

Ο ιερατικός προϊστάμενος του Ι.Ναού και το εκκλησιαστικό συμβούλιο παρέθεσαν δεξίωσιν.