ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

 

Συνῆλθεν, ὑπ τν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία κα Ἱερ Σύνοδος εἰς συνεδρίαν σήμερον, 23ην Φεβρουαρίου . ., πρώτην ἡμέραν τῶν τακτικῶν αὐτῆς συνεδριῶν τοῦ τρέχοντος μηνός.

Καταὐτήν, λόγῳ βαθέος γήρατος καὶ ἀσθενείας ἐτέθη εἰς διαθεσιμότητα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κώου καὶ Νισύρου κ. Αἰμιλιανός.

Εἰς τὴν οὑτωσὶ χηρεύσασαν Ἱερὰν ταύτην Μητρόπολιν, προτάσει τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ὡς ποιμενάρχης ἐξελέγη παμψηφεὶ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ναθαναὴλ Διακοπαναγιώτης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καρπάθου καὶ Κάσου.

Ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Μητροπολίτου γενήσεται ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου καὶ τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τὴν 8ην προσεχοῦς Μαρτίου, Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ. 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου.