ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 31-12-2019

  


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ "ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΛΕΡΟΥ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΙΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019