ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΕΡΟΥ (17-4-2020)


ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΕΡΟΥ (18-4-2020)

«…ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.

τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης;

Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ.

ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.

τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης;

Κύριος τῶν δυνάμεων αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης».  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Σωματικά οι ενορίτες απουσίαζαν, ήταν όμως παρόντες πνευματικά. Μεγάλο Σάββατο - Ανάσταση.

φωτογραφίες:  Ελευθέριος Αμυγδαλιός