Με θλίψη πολλή και βουβή, στέκεται πάσα ψυχή χριστιανών ορθοδόξων, προ των βασιλικών πυλών της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, της Αγίας Σοφιάς και αναφωνεί:  «Τις θεός μέγας ως ο Θεός ημών, συ εί ο Θεος ο ποιών θαυμάσια μόνο (Ψαλμ. 76,14-15).