ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ ΘΕΙΑΣ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ  ΣΩΤΗΡΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΛΕΡΟΥ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

 

Τήν πρωΐαν τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς, 13ης Σεπτεμβρίου 2020, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου, θά λάβη χώρα ἡ καθιερωμένη «ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ», ἐπί τῇ συμπληρώσει 98 ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, μέ Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, Ἐθνικόν Μνημόσυνον.

Καθῆκον καί ἱερά ὑποχρέωσις ὅλων μας, εἶναι νά τιμήσωμεν τάς ἐκδηλώσεις μέ τήν παρουσία μας καί μέ κατάνυξιν καί συγκίνησιν νά προσευχηθῶμεν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐνδόξων Μαρτύρων καί Νεομαρτύρων τῆς Μικρασιατικῆς Σφαγῆς καί λεηλασίας κατά τόν Μικρασιατικόν ξεριζωμόν, καί ἐν συνεχείᾳ  νά δεηθῶμεν ὑπέρ ὑγείας καί προκοπῆς τῶν ἀπογόνων τῶν Μικρασιατῶν προσφύγων τῆς νήσου μας καί τῶν ἀπανταχοῦ τῆς Γῆς.

 

Ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ