Η Αγία μας Εκκλησία, η τα πάντα καλώς διαταξαμένη ώρισε κατά τις ημέρες αυτές, την έναρξη του Τριωδίου ως πρόδρομο του καθαρισμού και αγιασμού των πιστών από κάθε αμαρτίας δια της προσευχής και της μετανοίας, όπου και ψάλλουμε «της μετανοίας άνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα…».

Σε όλους μας είναι γνωστό τι συμβαίνουν κατά τις ημέρες αυτές των απόκρεω και πως περνούμε τις  τρείς αυτές Κυριακές, και προπάντων την καθαρή Δευτέρα. Οι μεγαλύτερες ασχημίες και άλλα πολλά  λαμβάνουν χώρα αυτές τις άγιες ημέρες, αμφιέσεις, μάσκες, όχι η μάσκα προς προφύλαξη από εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά δια την μεταμόρφωση του προσώπου πού είναι ύβρης κατά της  ανθρώπινης φύσεως, την κατ’ εικόνα Θεού πλασθείσα.

Αυτές τις άγιες ημέρες βλέπουμε στους δρόμους άνδρες να μεταμορφώνονται σε γυναίκες, και γυναίκες σε άνδρες. Ο θείος νόμος ρητώς απαγορεύει την μεταλλαγή των ενδυμάτων και είναι ασέβεια, και βδέλυγμα ενώπιο του Θεού.

Το Δευτερονόμιο λέγει - «Οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρὸς ἐπὶ γυναικί, οὐδὲ μὴ ἐνδύσηται ἀνὴρ στολὴν γυναικείαν, ὅτι βδέλυγμα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σού ἐστι πᾶς ποιῶν ταῦτα». Δεν πρέπει η γυναίκα να ενδύεται ενδύματα ανδρικά, ούτε πρέπει ο άνδρας να ενδύεται ενδύματα γυναικεία.

Αλλά δυστυχώς σήμερα τα πάντα έχουν αλλάξει. Οι άνθρωποι δυστυχώς βρίσκονται σε σύγχυση. Η χριστιανική κοινωνία ασύστολα παραβαίνει τον θείο νόμο. Η κατάσταση αυτή επικρατεί τις ημέρες μας   ανά τον κόσμο με αποτέλεσμα τα πάντα όσα συμβαίνουν είναι αποκύηση της απομάκρυνσής μας από τον Θεό. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία ζεί και κινείται η ανθρωπότητα σήμερα.«Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς».

«Ἰδού, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ ἡμέρα σωτηρίας», ας απομακρυνθούμε, λοιπόν, από τα έργα, τις πράξεις και τους πονηρούς λογισμούς όλως ιδιαιτέρως αυτές τις τρείς  εβδομάδες του Τριωδίου για να εισέλθουμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή καθαροί εν σώματι και ψυχή.

 

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου & Αστυπαλαίας Παΐσιος