«Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

«Εν ιμαστισμώ δια χρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη» η επί γης στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία, τιμά και ψάλλει σήμερα εν Εκκλησία τους Αγίους Πάντες και την Θεοτόκον «Δεύτε πάντες οι πιστοί, των Αγίων Πάντων την πανένδοξον μνήμην, εν ψαλμοίς και ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς ευφημήσωμεν».

Ο Μέγας Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, δι’ όλους εκείνους τους Αγίους, άνδρες και γυναίκες, οίτινες εν λόγοις και έργοις ομολόγησαν επί γής το Θεανδρικό πρόσωπό Του, παρεκάλεσε και έτυχαν - παρά του Πατρός Του - της μεγάλης τιμής και αξίας να ονομάζονται Άγιοι του Θεού.

Η δια λόγου ομολογία του Χριστού στερουμένη των έργων, ουδεμία αξία και τιμή έχει δια τούτο και ο Μέγας Διδάσκαλος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, προίκισε τους Αγίους Αποστόλους και Μαθητές Του, εν λόγω και σοφία και θαυματουργική δύναμη, αλλά και συνέστησε σ’ αυτούς την τελειότητα του βίου δι’ έργων των καλών και αγαθών δια των οποίων επρόκειτο να λάμψουν ως φωστήρες στον κόσμο  προς δόξα Θεού.

Αυτή την εντολή του Κυρίου προς τους μαθητές Του ενστερνίστηκαν και τήρησαν στην επί γής ζωή τους, εν πίστει αληθεία και αγάπη Χριστού, οι Άγιοι Πάντες, οι πολύφωτοι αυτοί αστέρες της Εκκλησίας μας, τα  πηξία του πνεύματος, οι σάλπιγγες του Ευαγγελίου, οι Μάρτυρες, οι Ομολογητές, οι Όσιοι και Ιεράρχες, οι τον δρόμο τελέσαντες και την πίστη τηρήσαντες, τους οποίους σήμερα επαξίως τιμά και γερέρει - εν άσμασι και ωδαίς πνευματικαίς - η επί γής Στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία, η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική  Εκκλησία.

Η σταθερή ομολογία στον Χριστό οδηγεί τον άνθρωπο στην αιωνία μακαριότητα, οδηγεί τον άνθρωπο κοντά στο θρόνο του Παντάνακτος Θεού, εκεί που δεν υπάρχει λύπη, φθορά και στεναγμός, αλλά ζωή χαράς και ευλογίας.

Η άρνηση όμως και η μη αποδοχή του Θεανθρώπου Ιησού, ως Μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού, ο Οποίος και έκλινε ουρανούς και ήλθε στην γή να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από την αγκαλιά του Θεού Πατέρα.

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή αυτά διδάσκει ο Κύριος και συγχρόνως καταγράφει με απλότητα την συνθήκη που πρέπει να ακολουθεί ο κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπος, της οποίας οι όροι συγκεφαλαιώνονται σε δύο σημεία, στην μετά παρρησίας ομολογία του ονόματος του Ιησού Χριστού ως Σωτήρα του κόσμου με λόγια και έργα, και στην αποκοπή και άρνηση από πάσης αμαρτίας.

Στους Αγίους Αποστόλους που τήρησαν την θεία αυτή συνθήκη, εν έργοις και λόγοις, και που χάρη της  αγάπης του Θεού εγκατέλειψαν τα πάντα, τους υποσχέθηκε ο Κύριος ότι, όταν θα έλθει εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγιοι άγγελοι αυτού, τότε θα καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού, θα καθίσουν δε και αυτοί επί δώδεκα θρόνους, δια να κρίνουν τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ.

Δεν θα υπάρξει καμία δικαιολογία την μεγάλη ημέρα της κρίσεως σε κανέναν που δεν ομολόγησε Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, και δεν πίστεψε στον Κύριο της Δόξης Χριστό και στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Αυτού Εκκλησία, και δεν έπραξε έργα αρετής, έργα καλά, έργα χριστιανικά, έργα αγάπης και ευάρεστα στον Θεό.

Εκείνος ο άνθρωπος που δεν συνδέεται με τον Χριστό δια της πίστεως και δεν τρέφεται ψυχικά δια του θείου λόγου, είναι αδύνατο να ομολογήσει τον Χριστό έμπροσθεν των ανθρώπων, εκείνος ο ταλαίπωρος άνθρωπος θα τον αρνηθεί τον Σωτήρα και Λυτρωτή, και άρνηση είναι ο αποχωρισμός της ψυχής του ανθρώπου από τον Χριστό.

Αδελφοί μου

Δια να ακούσουμε κι εμείς εκείνο που είπε ο Κύριος «Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς», ας προσπαθήσουμε να γίνουμε μιμητές των Αγίων της Εκκλησίας, τους οποίους τιμά σήμερα η Εκκλησία μας, αγωνιζόμενοι κι εμείς τον αγώνα τον καλό και πράττοντες έργα ευάρεστα στον Θεό και να ομολογούμε εν όλη ψυχή και διανοία - Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα Τριάδα Ομοούσιο και Αχώριστο -. Ού η δόξα, το κράτος  η τιμή και η προσκύνησις.- ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος