Αγαπητοί μου  αδελφοί,

Ο Μωσαϊκός νόμος δια της ιερωσύνης και της προφητικής διδασκαλίας προετοίμαζε μόνο στη πίστη το ανθρώπινο γένος, και συγχρόνως  προανήγγελλε την έλευση του Μεσσίου, δια του οποίου  θα ερχόνταν  η σωτηρία -εν τω κόσμω-. Κατ’ αυτό και μόνο ήταν αναγκαίος και χρήσιμος ο Μωσαϊκός νόμος, όμως δεν ήταν δυνατό μόνο δια του νόμου να σωθεί το ανθρώπινο γένος. «Η σωτηρία δια Ιησού Χριστού εγένετο».

Ο των όλων Κύριος, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου από άπειρη αγάπη προς τον παραπεσόντα άνθρωπο κατήλθεν εξ ουρανού και Σαμαρείτης δέχθηκε να ονομαστεί. Ήλθε εκουσίως να σηκώσει και να σώσει τον περιπεσόντα στους ληστές, άνθρωπο και να θεραπεύσει τις πληγές.

Έρχεται ως Καλός Σαμαρείτης, «μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπου γενόμενος» και αφουγκράζεται τους φοβερούς πόνους του ανθρώπου εκείνου, τον σηκώνει και θεραπεύει τις πληγές του «επιχέων έλαιον και οίνον» και τον οδηγεί στο πανδοχείο της αγάπης και τον παραδίδει στον πανδοχέα. Και το μεν έλαιον δηλώνει το Άγιο Βάπτισμα, ο δε οίνος δηλώνει το Τίμιο Αίμα του Χριστού, «το εκχυθέν επί του Τιμίου Σταυρού, δια την του κόσμου σωτηρίαν». Πανδοχείο δε είναι η Εκκλησία, η μόνη πηγή σωτηρίας, κατά τον Άγιο Επιφάνιο, την οποία οικοδόμησε ο Κύριος επί τω θεμελίω των αποστόλων και των προφητών, γενόμενος ακρογωνιαίος λίθος αυτής.

Η Εκκλησία δέχεται και θεραπεύει δια των λειτουργών αυτής ιερέων και πνευματικών πάντα αμαρτωλό άνθρωπο δια των θείων μυστηρίων και της διδασκαλίας του ιερού ευαγγελίου που δηλώνουν τα δύο  δηναρία, τα οποία έδωκε ο Κύριος στον πανδοχέα επίσκοπο, την Ιερά Γραφή και τα Θεία Μυστήρια.

Δια της ωραίας και διδακτικής αυτής παραβολής του Καλού Σαμαρείτη, μας διδάσκει ο Θεάνθρωπος Ιησούς ότι, την εντολή της προς τον πλησίον αγάπης εφαρμόζει εκείνος που βοηθάει τον πτωχό, και πάσχοντα, εκείνος που ευεργετεί και ελεεί ψυχικά και σωματικά και δια λόγου και έργων τον έχοντα ανάγκη αδελφό, εν Χριστώ Ιησού.

Η απόλαυση της αιωνίου ζωής είναι το σπουδαιότερο αγαθό και το πολυτιμοτέρο για τον άνθρωπο, αλλά το ύψιστο αυτό αγαθό το αποκτά ο άνθρωπος δια της τηρήσεως των δύο μεγάλων εντολών, της αγάπης προς τον Θεό και της αγάπης προς τον πλησίον, εκ των οποίων μεγάλων αυτών εντολών «όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται».

Η αγάπη είναι η πρώτη και κυρία εντολή του Κυρίου και Σωτήρος Χριστού, αυτή είναι η βάση των χριστιανικών αρετών και η ζωογόνος πνοή τούτων. Η αληθινή αγάπη δεν είναι μόνο των χειλέων, είναι και της καρδιάς και των έργων, είναι η  ευεργεσία των πτωχών και των ασθενών, η θεραπεία των πασχόντων σωματικώς και ηθικώς.

Αδελφοί μου,

Κι εμείς οφείλουμε να πράττουμε κατά το νόμο και το θέλημα του Θεού, και να αναθέσουμε σ’ αυτό τις  ελπίδες μας στον Καλό Σαμαρείτη, τον Κύριο και Θεό ημών, αφού πιστέψουμε ακράδαντα ότι, μόνο δια της δυνάμεως αυτού θα πράξουμε το αγαθό και ευάρεστο και ότι μόνο δια του θείου αυτού ελέους θα σωθούμε και θα κερδίσουμε την αιώνιο ζωή, εν Χριστώ Ιησού ημών. ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος