Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως ανακοινούται ότι την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9:30΄ πρωινή, εις τον Ιερόν Ναόν της Υπαπαντής του Κυρίου Καλύμνου, θα τελεστεί το ετήσιον καθιερωμένον Μνημόσυνον των ευλαβώς τελειωθέντων Ιερέων της περιόδου της Ιταλοκρατίας, οι οποίοι αντεστάθησαν εις τας επιβουλάς των αλλοτρίων υπέρ Πίστεως και Πατρίδος.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

*Η παρούσα ανακοίνωσις επέχει θέσιν προσκλήσεως