Μέ τήν συμπλήρωσιν 100 ἐτῶν ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022), εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Πλατάνου Λέρου, τήν Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022, θά τελεσθῆ μετά τόν Ὄρθρον καί τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, τό καθιερωμένον Ἀρχιερατικόν Ἐθνικόν Μνημόσυνον.

Εἰς αὐτήν τήν μαύρην ἐπέτειον τῆς ἱστορίας μας, προσκαλοῦνται ὁ Ἱερός Κλῆρος, οἱ Ἀρχές καί ὁ Λαός τῆς Λέρου, ὅπως προσευχητικά προσέλθουν καί ἀνάψουν ἕνα κερί εὐλαβείας καί τιμῆς στούς χιλιάδες νεομάρτυρες τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος, Ἕλληνες Μικρασιάτες καί Ἕλληνες Στρατιωτικούς, οἱ ὁποῖοι θυσίασαν τήν ζωή τους γιά τά ἰδανικά τοῦ Γένους μας.

Τόσον ἐντός, ὅσον καί ἐκτός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, θά τηρηθοῦν τά ὑπό τοῦ Νόμου ἰσχύοντα ὑγιεινομικά πρωτόκολλα.

Ἐκ τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ