Ο Κύριος «διήλθεν ευεργετών», μας πληροφορεί ο ευαγγελιστής Λουκάς στην σημερινή ευαγγελική περικοπή. Περνούσε από πόλη σε πόλη, από περιοχή σε περιοχή και σκόρπιζε απλόχερα τις ευεργεσίες του στο λαό τον καθήμενο «εν σκότει και σκιά  θανάτου».

Αναρίθμητα είναι τα θαύματα, τα οποία μας καταγράφει ο ευαγγελιστής Λουκάς στο Ιερό αυτού Ευαγγέλιο με λεπτομέρεια, που χάριζε ο Μέγας Ιατρός της ψυχής και του σώματος  στον άνθρωπο εκείνο που ζητούσε απεγνωσμένα την σωτηρία της ψυχής και του σώματός του. Δεν λογάριαζε, ο των όλων Κύριος, τις ταλαιπωρίες και τους κόπους προκειμένου να δώσει την θεραπεία στους πάσχοντας ανθρώπους και ζωή στους νεκρούς. Η θεραπεία της αιμορροούσης γυναικός, η οποία από δώδεκα ετών ό,τι και να είχε τα ξόδευε στους ιατρούς, και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου, είναι από τα πολλά εκείνα θαύματα που εποίησε ο Ιησούς.

Ο αρχισυνάγωγος Ιάειρος και η αιμορροούσα γυναίκα, όπως είδαμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, δεν είχαν μόνο πίστη, αλλά και την ενέργεια και την προθυμία εκείνη να κινηθούν και να πλησιάσουν τον Κύριο και να ζητήσουν την θεϊκή του επέμβαση. Και ο μέν Αρχισυνάγωγος Ιάειρος προσήλθε και προσέπεσε στα πόδια του Κυρίου και τον παρακαλούσε θερμώς με δάκρυα για την μονάκριβη θυγατέρα  του που απέθνησκε, και της οποίας το πνεύμα «χάριτι θεία» προσταγή επέστρεψε εν αυτή και ανέστη παραχρήμα. Η δε αιμορροούσα γυναίκα κατόρθωσε μετά από πολλού κόπου να πλησιάσει τον Ιησού μέσα από το πλήθος και να λάβει την θεραπεία της ψυχής και του σώματός της, και μάλιστα δεν ντράπηκε να ομολογήσει την ασθένειά της.

Εκείνος ο άνθρωπος που πιστεύει και ομολογεί ότι ο αγαθός Θεός έστειλε τον Μονογενή του Υιό στον κόσμο δια την σωτηρία των ανθρώπων σώζεται και ζεί εν τω κόσμω δικαίως  και εν ειρήνη ψυχής και θα έχει και εν τω μέλλοντι ζωή αιώνιο και μακαρία.

Εκείνος όμως ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Θεό και δεν ομολογεί Εκείνον που απέστειλε στον κόσμο, τον Ιησού Χριστό, ως σωτήρα και λυτρωτή, ζεί στον κόσμο αυτό ζωή ουχί Χριστιανική και μετά θάνατο θα οδηγηθεί στην αιώνιο καταδίκη.

Ο Κύριος της ζωής και του θανάτου λέγει: «Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιο και εις κρίσιν ούκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριται, ότι μη πεπίστευκε εις το όνομα του Μονογενούς Υιού του Θεού».

Δια του σημερινού ευαγγελίου διδάσκεται ο άνθρωπος της κάθε εποχής ότι τα εξαίσια θαύματα της ευαγγελικής περικοπής, την ίαση της αιμορροούσης γυναίκας και την  ανάσταση της κόρης του Ιαείρου, ενήργησε  η πίστη, η οποία είναι η πρώτη και θεμελιώδης αρετή, η οποία έλκει τη χάρη του Θεού και σώζει το ανθρώπινο γένος.

Αδελφοί μου,

Ο αγαθός Θεός και πολυεύσπλαχνος θέλει να ευεργετήσει τον άνθρωπο, αλλά απαιτεί παρ’ αυτού πίστη θερμή και έργα πίστεως, προθυμία και εργασία. Οι άγιοι πάντες δια της πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, ειργάσαντο δικαιοσύνη,  επέτυχον επαγγελιών, έλαβον δόξαν αιώνιον. Κι εμείς δια της ακραιφνούς πίστεως, στον εν Τριάδι Θεώ, θα σωθούμε από τους πολλαπλούς ορατούς και αοράτους κινδύνους του κόσμου τούτου που μας περιβάλλουν κατά τη παρούσα  ζωή, και αφού δια της πίστεως θεραπεύσουμε τις ανάγκες μας δια των καλών έργων, θα γίνουμε άξιοι της ουρανίου Αυτού βασιλείας εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών, ώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος