ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΠΕΡΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑΣ

 

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Η Ιερά Μητρόπολις Λέρου Καλύμνου και Αστυπαλαίας, συμφώνως προς την ανακοίνωση της Τετάρτης, 24ης Ιανουαρίου σωτηρίου έτους 2024, της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως , αναφέρεται ότι «υπενθυμίζει εις το ευσεβές ποίμνιον του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, επί τη συζητήσει περί θεσμοθετήσεως γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και περί τεκνοθεσίας εν Ελλάδι, την δεσμευτικήν Απόφασιν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη, Ιούνιος 2016), ότι «η  Εκκλησία δεν αποδέχεται δια τα μέλη αυτής σύμφωνα συμβιώσεως, του αυτού ή ετέρου φύλου και πάσαν άλλην μορφήν συμβιώσεως,  διαφόρου του γάμου» ως «της εν Χριστώ ενώσεως ανδρός και γυναικός», η οποία «συνιστά μίαν εκκλησίαν ή μίαν εικόνα της Εκκλησίας» (κείμενον «Το μυστήριον του γάμου και τα κωλύματα αυτού», Ι.10 και 4). Σημειούται συγχρόνως, ότι τα συνάπτοντα τοιαύτας μορφάς συμβιώσεως μέλη της Εκκλησίας πρέπει να αντιμετωπίζονται «μετά ποιμαντικής ευθύνης και εν Χριστώ αγάπης»  διακηρύσσει προς το  ευσεβές αυτής ποίμνιο την πλήρη αντίθεσή της με τη θέσπιση πολιτικού γάμου των ομοφυλοφίλων με όλες τις συνέπειες που επιφέρει αυτό στο οικογενειακό δίκαιο της Πατρίδος μας.

Αγαπητοί μας αδελφοί,

Ο Απόστολος Παύλος καταδικάζει στην Α΄ Προς Ρωμαίους Επιστολή του το βαρύτατο αμάρτημα της ομοφυλοφιλίας. Και τούτο γιατί η Θεολογία της Εκκλησίας για τον Γάμο και την Οικογένεια στηρίζεται πρωτίστως στην ίδια την Αγία Γραφή. Το βιβλίο της Γενέσεως λέγει: «Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς. Και ευλόγησε αυτούς λέγων: αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτήν».

Ο Θεός δημιούργησε τα δύο φύλα. Αυτή η δυαδικότητα επιβεβαιώνεται από την ίδια τη φυσιολογία των σωμάτων του άνδρα και της γυναίκας. Τα σώματα, όμοια ως προς όλες τις λειτουργίες τους, διαφέρουν μόνο στην αναπαραγωγική, την μόνη λειτουργία που δεν πραγματοποιείται αυτομάτως, αλλά αυτοβούλως και με αλληλοσυμπλήρωση, ώστε εκ της ψυχοσωματικής ενώσεως να παραχθεί ένας νέος άνθρωπος.

Είναι λοιπόν, πασιφανές ότι η δυαδικότητα των φύλων δεν είναι κοινωνική επινόηση. Με απλά λόγια δε γεννιόμαστε χωρίς φυλετική ταυτότητα, αλλά έχουμε αυτή που ο Θεός μας δωρίζει. Κάθε άλλη εκτροπή από αυτό αποτελεί παραβίαση της φύσεως και οδηγεί στην αμαρτία.

Αλλά, και ο Γάμος δεν αποτελεί κοινωνική ή νομική σύμβαση. Είναι Μυστήριο Μέγα, το οποίο ευλόγησε ο Θεός. Ο Γάμος αφορά τα δύο φύλα, άνδρα και γυναίκα, τα οποία κατά τον Απόστολο «έσονται εις σάρκα μίαν». Έτσι δημιουργείται εν Χριστώ μία κατ’ οίκον Εκκλησία, μία μικρά Εκκλησία, η συζυγία ανδρός και γυναικός, όπως οι ευχές του Μυστηρίου του Γάμου διακηρύσσουν. Καρπός της ενώσεως και της αγάπης αυτών των δύο θα είναι τα τέκνα που θα ολοκληρώσουν την χριστιανική Οικογένεια. Αλλά, και όπου δεν εστάθη δυνατόν να έρθουν τέκνα, πάλιν η συζυγία αποτελεί μια τέλεια αγάπη των δύο, ανδρός και γυναικός των συνερχομένων εις γάμου κοινωνίαν. Με τον ερχομό των τέκνων ο άνδρας και η γυναίκα γίνονται πατέρας και μητέρα. Οι γονεϊκοί ρόλοι της πατρότητας και της μητρότητας είναι άρρηκτα συνυφασμένοι με το  φύλο και είναι μοναδικοί για κάθε φύλο και πολύτιμοι  για την ίδια την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Είναι δε βασικοί παράγοντες της ομαλής και υγιούς ψυχοσωματικής ανάπτυξης  του παιδιού που μεγαλώνει απολαμβάνοντας τη θαλπωρή, την στοργή και την αγάπη της μητέρας και του πατέρα.

Δυστυχώς, ο προς ψήφιση νέος νόμος προσβάλλει βάναυσα την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη, καθώς  η Εκκλησία με οδηγό  την  Αγία Γραφή,  την Ιερά Παράδοση  της δισχιλιετούς ποιμαντικής ευθύνης της και την Διδασκαλία των Πατέρων προστατεύει την ιερότητα του Ορθοδόξου Γάμου και της Οικογένειας, την μητρότητα, την πατρότητα και τους καρπούς αυτής.

Η Εκκλησία δεν μπορεί να σιωπήσει στο τελούμενο έγκλημα σε βάρος της Οικογένειας. Ο άκρατος και ασύδοτος δικαιωματισμός των ομοφυλοφίλων, παρασύρει την Πολιτεία σε ένα ολέθριο σφάλμα, τη διάλυση της Χριστιανικής Οικογένειας, τη στιγμή που βασανίζεται από την κατάπτωση των ηθών, τη ψυχική αποξένωση των συζύγων και των παιδιών, τα διαζύγια, την κακοποίηση, τη βία, την επικίνδυνη πλέον  δημογραφική συρρίκνωση του Έθνους μας.

Η Εκκλησία, η Μεγάλη Μάνα του Γένους μας, που έδωσε ποτάμι αίματος για την Ελευθερία των Ελλήνων δεν μπορεί να σιωπήσει στην επιχειρούμενη ανατροπή του Ορθοδόξου Γάμου και στη διάλυση της Οικογένειας.

Η Εκκλησία δεν μπορεί να σιωπήσει στην καταπάτηση των Ιερών Κανόνων του Ορθοδόξου Γάμου και της Οικογένειας, που το Σύνταγμά μας κατοχυρώνει και διαφυλάσσει στο 21ο Άρθρο του.

Ο νέος νόμος ανοίγει τον ασκό του Αιόλου: διαλύει την οικογένεια, επιτρέπει την υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλους, προωθώντας την ουδέτερη γονεϊκότητα, γονέας Α και γονέας Β, φέρνει δια της πλαγίου οδού, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, την παρένθετη κύηση, άρα την εκμετάλλευση ευάλωτων γυναικών και το εμπόριο παιδιών. Ανατρέπει τη μόνη εκ της φύσεως επιτρεπτή γονεϊκότητα, προκαλώντας σύγχυση για την φυλετική ταυτότητα των παιδιών αυτών των ενώσεων, που καταχρηστικώς ονομάζονται οικογένειες. Μεγαλώνει παιδιά σε ένα αντιχριστιανικό περιβάλλον, αφού η ομοφυλοφιλία καταδικάζεται αυστηρά από τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας.

Αγαπητοί μας  αδελφοί ,

Η Εκκλησία καταδικάζει την αμαρτία, ποτέ όμως τον αμαρτωλό. Διότι κάθε άνθρωπος, ελεύθερος για τις επιλογές του, αποτελεί το κατ’ Εικόνα Θεού και μπορεί να φθάσει στο καθ’ Ομοίωση μέσω της Μετάνοιας και της ενέργειας της Θείας Χάριτος. Η Εκκλησία κηρύττει την Αγάπη, γιατί ο Κύριος μας είναι η ίδια η Αγάπη. Δεν μπορεί όμως, να απεμπολήσει την ποιμαντική ευθύνη της έναντι του Λαού του Θεού.

Απαιτούμε την απόσυρση του επαίσχυντου νομοσχεδίου και καλούμε τους εντιμότατους Βουλευτάς της Δωδεκανήσου να το καταψηφίσουν ως μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ως Πατριώτες. Άλλως, φέρουν βαρύτατες ευθύνες, όπως και οι συντάκτες του νόμου αυτού, ενώπιον της Πατρίδας και του Θεού.

Απαιτούμε να σταματήσει ο αφελληνισμός και ο αποχριστιανισμός της Πολιτείας μας. Το Σύνταγμά μας αρχίζει εις το Όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος και σε αυτό ορκίζονται οι Άρχοντές μας, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Απαιτούμε την ηθική και υλική ενίσχυση της ελληνορθοδόξου παραδοσιακής οικογένειας και δη της πολύτεκνης και τρίτεκνης. Απαιτούμε την προστασία της μητρότητας και του παιδιού.

Καλούμε δε τον Ευσεβή Λαό της Θεοσώστου Επαρχίας μας να περιφρουρήσει τον θεόδοτο θεσμό του Ορθοδόξου Γάμου και της Οικογένειας. Γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, δάσκαλοι και ιερείς να στηρίξουμε τα παιδιά μας που βάλλονται πανταχόθεν. Να γίνουν τα σπίτια μας κατ’ οίκον εκκλησίες, να μιλάμε για τους Αγίους μας, την Γλυκιά μας Μάνα, την Παναγιά μας, για τον Χριστό μας, το φωτεινό στήριγμα στη ζωή μας. Να έχουμε την ύπαρξή μας όλη στραμμένη προς τον Χριστό μας μέσα από την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, για να περπατήσουμε άφοβα πάνω στα κύματα τα μανιασμένα της ζωής. Αν τον χάσουμε, θα λυγίσουμε, όπως ο Πέτρος, και έντρομοι θα βουλιάξουμε στην κόλαση μιας ζωής χωρίς Χριστό.

 

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως