Αγαπητοί μου αδελφοί,

Κυριακή της Ορθοδοξίας, και η επί γης στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία από περάτων έως περάτων της Οικουμένης διατρανώνει με ύμνους και ωδές πνευματικές το μεγάλο γεγονός της Αναστήλωσης των Ιερών Εικόνων αναφωνούσα: «Αύτη η πίστις των Αποστόλων, αύτη η πίστις των Πατέρων, αύτη η πίστις των Ορθοδόξων, αύτη η πίστις την οικουμένην εστήριξεν».

Η Ορθόδοξη Εκκλησία υπέφερε πολλούς διωγμούς και βασάνους από την πρώτη στιγμή της επί γης παρουσίας του Εσφαγμένου Αρνίου της Αποκαλύψεως, του Υιού και Λόγου του Θεού Πατρός. Λύκοι βαρείς με ένδυμα προβάτου προσπάθησαν να αντιτάξουν το ψεύδος με την αλήθεια, το φως το αληθινό με το σκοτάδι, την Θεογνωσία με την αγνωσία, προσπαθώντας έτσι να αλλοιώσουν την Αλήθεια του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Οι διώκτες και αιρετικοί δεν ήταν κοινοί άνθρωποι, αλλά ήταν ισχυροί και σοφοί κατά κόσμον, θέλησαν με διδασκαλίες και πράξεις να διαφθείρουν το καθαρό ύδωρ της ουρανόπεμπτης Αλήθειας και να μεταβάλουν την θρησκεία της αγάπης και της απολύτρωσης σε ένα απλό, άγονο και ασταθές φιλοσοφικό σύστημα, κοινό με τα ήδη υπάρχοντα εκείνης της εποχής.

Οι αιρετικοί αφού δεν κατάφεραν να καταργήσουν την Άγια Εικόνα του Χριστού, προσπάθησαν στην συνέχεια να την νοθεύσουν, και να την καταστήσουν ως μια διακοσμητική απεικόνιση η οποία θα ζωγραφίζει τον Χριστό ως έναν κοινό άνθρωπο, αποϊεροποιώντας το μυστήριο της Ιερής Εικόνας. Κατά την περίοδο της εικονομαχίας κατέβηκαν οι ιερές εικόνες από τους ιερούς ναούς. Οι εικονομάχοι όμως, δεν αρνούνταν μόνο τις ιερές εικόνες, αλλά και τα ιερά λείψανα, την τιμή προς τους Αγίους αμφισβητώντας ακόμη και το πρόσωπο της Θεοτόκου. Αρνήθηκαν το σύνολο της ιεράς παράδοσης και την δυνατότητα της θέωσης του ανθρώπου. Η εικονομαχία ήταν μια σύνοψη όλων των αιρέσεων, διότι επιτίθεται στο σύνολο της θείας Οικονομίας για την σωτηρία του ανθρώπου.

Όμως ζει Κύριος, ζει και ο λαός αυτού. Η Εκκλησία του Χριστού, χωρίς όπλα και δυνάμεις υλικές, αλλά με την ρομφαία του Πνεύματος, νίκησε, με το αίμα των μαρτύρων όλους τους εχθρούς της Αληθείας συνέτριψε την ειδωλολατρία και έφερε στον κόσμο την αγάπη, την ειρήνη, την καταλλαγή, την ισότητα, την αδελφοσύνη.

Η Εκκλησία συγκαλεί την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο και καταδικάζει ως αίρεση την εικονομαχία. Και όχι μόνο ως αίρεση, αλλά σαν μια σύνοψη όλων των αιρέσεων. Γι’ αυτό και σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία αναθεματίζει όλους τους αιρετικούς, από τους πιο αρχαίους, τον Άρειο, Πρόδρομο του Αντιχρίστου κατά τον Μέγα Αθανάσιο, μέχρι τον Νεστόριο, τον Μακεδόνιο, και όλους τους υπόλοιπους που με πατέρα τους τον Διάβολο, θέλησαν να παραχαράξουν  το Ευαγγέλιο και να απεικονίσουν έναν διαστρεβλωμένο Χριστό.

Και όταν λέμε ότι η Εκκλησία αναθεματίζει τους αιρετικούς, δεν εννοούμε ότι τους καταριέται, αλλά τα αναθέματα είναι μια πιστοποίηση του χωρισμού της Εκκλησίας από την αίρεση και τα πρόσωπα που την κηρύττουν. Είναι μια πράξη προστασίας της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, και όχι μια πράξη κακίας. Και πως θα μπορούσε η παράδοση της Εκκλησίας να μην κηρύττει κάτι άλλο από την αγάπη;

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η Εκκλησία μάς καλεί σε διαρκή άσκηση κατά της εκκοσμίκευσης και στον χώρο της εκκλησιαστικής τέχνης. Οι Ορθόδοξοι πάντοτε τιμούσαν μέσα από την Βυζαντινή τέχνη την «Άχραντη εικόνα του Χριστού» και μας διδάσκουν με αλήθεια και σεμνότητα την ιερότητα των Αγίων Προσώπων. Για τους Ορθοδόξους ποτέ η εικόνα δεν ήταν μια απλή αναπαράσταση, ούτε ένα διακοσμητικό στοιχείο των ναών, αλλά μια πραγματική μαρτυρία της Σάρκωσης του Χριστού, μια ομολογία πίστεως στην θεότητα του Ιησού Χριστού. Ευχόμαστε μέσα απ’ την ζωή μας και μείς να γινόμαστε κήρυκες αυτής της Αλήθειας του Χριστού και των θεοφόρων πατέρων μας. ΑΜΗΝ.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως +Μ.Μ.