Αρ.Πρωτ.:  211Λ

Προς

τους ευσεβείς Χριστιανούς της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως 

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 

Αυτές τις Άγιες ημέρες του Πεντηκοσταρίου, που οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εορτάζουν την Ζωηφόρο Ανάσταση του Θείου Λυτρωτού και ευρισκόμενοι στο μέσον της Μεγάλης Εορτής της Πεντηκοστής, η οποία και ως γενέθλιος ημέρα, της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας  πανηγυρίζεται, θα ήθελα να επικοινωνήσω με την αγάπη σας και να σας γνωρίσω με πόνο ψυχής, ότι στην Κάλυμνο, την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία μας την Αγιοπατερική και Αγιοτόκο, δυστυχώς υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων «βραδείς τη καρδία».

Η νεόφυτη αυτή ομάδα, ως άλλος Ιούδας Ισκαριώτης, έσκισε τον χιτώνα του Αγίου  Βαπτίσματος και μένει εκτός κανονικής Εκκλησίας. Δεν πιστεύει στα όσια και στα ιερά της Ορθοδόξου πίστεως της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής που οι Άγιοι Πατέρες σοφώς δογμάτισαν, αλλά αυτοί οι άσοφοι λέγουν ανοήτως, κηρύττουν και διαφημίζουν ότι ανήκουν στην λεγόμενη «εκκλησία της πεντηκοστής», νέο φρούτο, νέα αιρετική διδασκαλία.

Η πρώτη αίρεση των «πεντηκοστιανών», η οποία ενέσκηψε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, καταπολεμήθηκε από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας.

Η νεοφανής αυτή ομάδα, η εκτός εαυτού βρισκόμενη, και τα μέλη αυτής «ως ανόητοι και βραδείς τη καρδία» μη πιστεύοντες ότι μόνο ο Θεός και ειδικότερα το Πνεύμα το Άγιο, το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ισάξιο και ομοούσιο προς τον Πατέρα και τον Υιό, μετά την εκούσια Σταύρωση Του και την ένδοξο σωτήριο Ανάστασή Του, έχει αναλάβει ως δικό Του πλέον έργο, τον διαφωτισμό και την καθοδήγηση του ανθρώπου προς «πάσαν την αλήθειαν».

Το είπε άλλωστε ο Κύριος προς τους μαθητές Του: «όταν έλθει Εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν». Θα σας δώσει την καθαρή, την αγνή, την ολόφωτο αλήθεια, την απαλλαγμένη και από την παραμικρή ακόμη σκιά πλάνης και ψεύδους. «Πάσαν την αλήθειαν», όση μπορεί να χωρέσει και εννοήσει η ανθρώπινη διάνοια. Θα σας κάμει σοφούς κατά Θεόν, πανσόφους μεταξύ των άλλων ανθρώπων, θα ξεδιψάσετε έτσι μέσα στα πλούσια, τα ολόδροσα και ζωογόνα νάματα της θείας σοφίας και χάριτος.

Αυτή η υπόσχεση του Κυρίου πραγματοποιήθηκε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι μαθητές του Κυρίου, «επλήσθησαν Πνεύματος Αγίου». Η διάνοιά τους φωτίστηκε με λαμπρότητα. Η γνώση τους πλουτίσθηκε στον υπέρτατο βαθμό της Θείας Χάριτος. Έγιναν θεόπνευστοι, πνευματοφόροι, ικανοί να εξάγουν από τον πνευματικό τους θησαυρό «καινά και παλαιά».

Ποία χάρις, ποίος φωτισμός, ποία δύναμης του Θεού και Πατρός των Φώτων, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, λοιπόν, υπάρχει στις λατρευτικές συγκεντρώσεις των αυτοκαλουμένων πεντηκοστιανών, παστόρων, ιεροκηρύκων και διδασκάλων, που λέγουν ανοήτως και ισχυρίζονται ότι επαναλαμβάνεται το φαινόμενο της «ημέρας της πεντηκοστής». Πολλοί από αυτούς τους αγύρτες ευρίσκονται σε κατάσταση έκστασης και αρχίζουν να λένε και να φωνασκούν ακατανόητες λέξεις ή και πολλούς ήχους που νομίζουν ότι είναι «ξένες γλώσσες» ή και ακόμη «γλώσσες αγγέλων».

Δυστυχώς, δια να εξαπατήσουν τους αφελείς και χλιαρούς στην κατά Χριστόν πίστη και περιάγουν ένα προσήλυτο, στην πλάνη του διαβόλου ισχυρίζονται, και παρερμηνεύουν τα θεία λόγια του Ιησού που είπε  προς τους μαθητές Του «και εγώ ερωτήσω τον Πατέραν μου, και άλλον παράκλητον δώσει υμίν, ίνα μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα. Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, Εκείνος υμάς διδάξει πάντα α είπων υμίν». Αλλά και αυτού του θείου Παύλου, που λέγει προς Κορινθίους Α΄κεφ. 13, ότι και αν ακόμη ο άνθρωπος «μιλά τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων» αλλά δεν έχει αγάπη, το χάρισμά του δεν έχει καμία ουσία και αξία.

Η εξάπλωση των πεντηκοστιανών κατά την σημερινή παγκοσμιοποιημένη εποχή οφείλεται στο ότι υπόσχεται άμεσες υπερφυσικές εμπειρίες «εδώ και τώρα» ακριβώς όπως η μαγεία και ο πνευματισμός. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει υπομονή και ούτε του αρέσει η ιδέα ότι χρειάζεται μεγάλος πνευματικός αγώνας για να φτάσει κοντά στον Θεό, θέλει να φτάσει στην τελειότητα χωρίς να περιμένει, αυτό βέβαια του το υπόσχεται η «πεντηκοστιανή εκκλησία», αλλά αυτό είναι ψέμα και έργο του διαβόλου. Όταν μάλιστα ο διάβολος εμφανίζει τα δώρα που πρεσβεύουν οι πεντηκοστιανοί και τα παρουσιάζουν ως πνευματικές και ξεχωριστές καταστάσεις, ψευδείς και απατηλές.

Εμείς ας μείνουμε με την Χάριν του Αγίου Πνεύματος πιστά τέκνα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ας προσευχόμεθα στον Αναστάντα Κύριο, όπως φωτίσει με το Φως της Αναστάσεως και τους περιπεσσόντας στους ληστάς πεντηκοστιανούς, αδελφούς μας.

Χριστός Ανέστη Αδελφοί…

+ Ο Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος.

Μεσοπεντηκοστή 2024.