ΝΕΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣ 1040/17/2009               

 

Ἀξιοχρέῳ Ἐκκλησιαστικῇ προνείᾳ καὶ ληξάσης τῆς θητείας τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς, συγκροτοῦμεν ὑπό τήν ἡμετέραν προεδρείαν νέαν Ἐφορευτικήν Μοναστηριακήν Ἐπιτροπήν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Παντελεήμονος Καλύμνου, ἀποτελουμένην ὑπό τῶν κάτωθι:

  1. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, ὡς Πρόεδρος,
  2. Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ, ὡς Ἀντιπρόεδρος,
  3. Πρωτοπρεσβύτερος Ἰάκωβος Συριώτης, μέλος,
  4. Πρεσβύτερος-Οἰκονόμος Χρύσανθος Καμπουράκης, μέλος,
  5. Ἱερομόναχος Γαβριὴλ Γλυκοκάλαμος, μέλος,
  6. Ἱεροδιάκονος Κωνσταντῖνος Σμαλιός, μέλος καί
  7. κ. Ἠλίας Μισσὸς, μέλος.

Ὄθεν προτρεπόμεθα τούς νεοδιορισθέντας ὅπως, ἀναλαβόντες τά καθήκοντα αὐτῶν ἐπιτελοῦν ταῦτα μετά προθυμίας, ζήλου καί φόβου Θεοῦ, πρός δόξαν τοῦ Ἁγἰου Ὀνόματός Του καί ὠφέλειαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

 

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Λέρου, Καλύμνου καὶ Ἀστυπαλαίας Παΐσιος