ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ

 

Την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ο Μητροπολίτης μας κ.Παισιος μετά του κ.Γεωργίου Μαρουλάκου, εκπροσώπου ομάδος διάδοσης του Θείου Λόγου εξ’ Αθηνών, επισκέφθηκαν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της Λέρου και επέδωσαν 750 Καινές Διαθήκες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

 

     

 

Όπως δήλωσε ο κ.Γ.Μαρουλάκος, «η δραστηριότητα αυτή γίνεται σε όλη την Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια και σκοπός της ομάδας αυτών των ανθρώπων είναι η διάδοση του Ευαγγελίου ξεκινώντας από τα σχολικά θρανία. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στο νησί της Λέρου και μαζί με τον Σεβασμιώτατο επισκεφθήκαμε τα Γυμνάσια, τα Λύκεια και την Νοσηλευτική Σχολή και μοιράσαμε την Καινή Διαθήκη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ιερά Μητρόπολη και ιδιαίτερα τον Σεβ.Μητροπολίτη Λ.Κ.Α. κ.κ.Παισιο, αλλά και τους Διευθυντές, Εκπαιδευτικούς και μαθητές των σχολείων που επισκεφθήκαμε».

 

 

 

 

 

Ο Μητροπολίτης μας ευχαριστώντας τον κ.Γ.Μαρουλάκο γι’ αυτή την πρωτοβουλία και δραστηριότητα επέδωσε το παρακάτω έγγραφο:

 

Πρός τόν ἀξιότιμον κύριον ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΝ

καί ἀξιοτίμους συνεργάτας αὐτοῦ

Εἰς ΑΘΗΝΑΣ

 

Ἀγαπητέ μοι Κύριε Γ.Μαρουλάκο,

Ἡ ἀγάπη Σας διά τήν διάδοσιν τοῦ Λόγου, τοῦ Θεοῦ Πατρός, μοί παρέχει τήν χαράν νά ἐπικοινωνήσω μεθ’ ὑμῶν καί νά ἐκφράσω τάς ἀπείρους εὐχαριστίας ἐμοῦ προσωπικῶς, τῶν Διευθυντῶν καί Καθηγητῶν, ἀλλά καί τῆς σπουδαζούσης νεολαίας τῆς Νήσου μας, διά τήν μεγίστην προσφορᾶς Σας, τῶν 750 ἀντιτύπων τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Οἱ νέοι καί οἱ νέες μετά βαθυτάτης συγκινήσεως ἐλάμβαναν εἰς τάς χείρας των τό Φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, τήν Καινήν Διαθήκην, παρουσία τῆς ὑμετέρας ἀγάπης, ἡ ὁποία ἐπαξίως ἐκπροσωπεῖ καί ὅλα τά μέλη τοῦ ὁμίλου προσφορᾶς καί διάδοσης τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Σᾶς εὐχαριστῶ καί Σᾶς εὐγνωμονῶ.

Εὐχόμενος πάντοτε τοιαύτας ἐνεργείας ἐκ μέρους τῆς ἀγάπης Σας, αἱ ὁποίαι σκοπόν ἔχουσιν τήν διάδοσιν τοῦ Θείου Λόγου, εὔχομαι εἰς πάντας τά κράτιστα παρά τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ὁ Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας ΠΑΪΣΙΟΣ