ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ  ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ 2009

 

Γνωρίζομεν στοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς μας ὅτι, ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καὶ ἐφέτος τὴν Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009 θὰ διενεργηθῇ καὶ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας ὁ ἔρανος τῆς Ἀγάπης.

 

Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι, ἡ ἀγάπη σας θὰ ἀνταποκριθῇ καὶ πάλι στὸ κάλεσμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νὰ καλυφθοῦν ὁρισμένες ἀνάγκες τῶν ἐνδεῶν ἀδελφῶν μας.

 

 

Εἶναι γεγονός ὅτι καὶ στὸ νησί μας, καὶ μάλιστα κατὰ τὶς ἅγιες ἡμέρες τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λυτρωτοῦ, θὰ προστρέξουν καὶ θὰ ζητήσουν τὴν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας ἀδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν ἀνάγκην τῆς ὑλικῆς συμπαραστάσεώς μας.

 

 

Ὁ καθένας μας δίδοντας ὅ,τι μπορέσει ἀπὸ τὸ προσωπικὸ βαλάντιό του, θὰ ἐλεήσῃ τὸν ἀδελφό μας καὶ θὰ δείξῃ ἔτσι, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ, τὴν ἀγάπη του στὴν προσπάθεια τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

 

 

Μὲ αὐτές τὶς σκέψεις καὶ πάλι κάνουμε ἔκκληση καὶ εὐχαριστοῦμε ἐκ βαθέων τὴν ἀγάπην σας.

 

 

Μὲ εὐχὲς χριστουγεννιάτικες σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους πατρικῶς,    

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Λέρου, Καλύμνου καὶ Ἀστυπαλαίας Παΐσιος