ΕΥΧΕΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

 

Αγαπητοί μου αδελφοί, εγγύς και μακράν,

 

Οι μεγάλες Εορτές της αμωμήτου Πίστεώς μας και η Ανατολή του σωτηριώδους νέου έτους 2010, μου παρέχουν την μεγάλην ευκαιρίαν και χαράν να επικοινωνήσω και εφέτος μαζί σας και να σας ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου, όπως ο Σαρκωθείς Υιός και Λόγος του Θεού σκορπίση στις αγνές ψυχές σας την χάριν και την ευλογίαν Του.

Οι πάντες γνωρίζουμε ότι οι ημέρες αυτές που περνάμε είναι δύσκολες και επομένως ας στρέψουμε την σκέψιν μας εις το πτωχόν Σπήλαιον της Βηθλεέμ, εκεί που γεννήθηκε ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης, δια την σωτηρίαν του ανθρωπίνου γένους και ας γονατίσουμε προ του Θείου Βρέφους και ας ψελλίσουμε κι’ εμείς τον αγγελικόν ύμνον, το «Δόξα εν υψίστοις Θεω και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία».

Μόνον έτσι, με αυτήν την πνευματικήν διάθεσιν το νέο σωτήριον έτος 2010 θα είναι μεστόν και πλούσιον παντός αγαθού παρά του Σαρκωθέντος, Περιτμηθέντος και Επιφανέντος Χριστού.

Μετά πατρικών ευχών

Ο Μητροπολίτης

+Ο Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παισιος