ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΣΕΩΣ Ι.ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

 

 

γκύκλιος  31/2010

κ τς ερς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου κα στυπαλαίας φέρεται ες γνσιν τν Αδεσιμωτάτων φημερίων κα το Χριστεπωνύμου πληρώματος τι, βάσει τς π΄ριθ. 1153/13-11-2007 Πατριαρχικς γκυκλίου, παρ. β΄ (παγορεύεται ν τος φεξς τέλεσις ερν μυστηρίων κα λοιπν ερν κολουθιν ν τε τος φισταμένοις κα ν τος δρυθησομένοις ν τ μέλλοντι διωτικος ερος Ναϊδρίοις τς καθ΄μς ερς Μητροπόλεως).

Επ τούτοις δέον πως τ ερ Μυστήρια Βαπτίσεων, Γάμων κα λοιπα ερα κολουθίαι τελονται ντς τν νοριακν ερν Ναν τν ξαρτημάτων ατν κα οχ ες διωτικ Ναΰδρια, ετε ες χώρους μακρν τν ερν Ναν.

Πρς ποφυγν μ συμμορφώσεως πρς τς ποδείξεις τς Μεγάλης το Χριστο κκλησίας παρακαλομε θερμς πως, τόσον ο ελαβέστατοι ερες σον κα τ εσεβς πλήρωμα νταποκριθσιν κα φαρμόσωσιν τν γκύκλιον ταύτην. 

Μητροπολίτης

+ Λέρου, Καλύμνου κα στυπαλαίας Παΐσιος