ριθμ. Πρωτ. 139 

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ

ΕΠΙ Τ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ  

δελφο κα τέκνα ν Κυρί γαπητά,

π αριον εσερχόμεθα ες τ στάδιον τς γίας κα Μεγάλης Τεσσαρακοστς. Ες τν Κατανυκτικν σπερινν τς Συγγνώμης πο θ ψαλ πόψε, θ κούσωμεν τν ερν μνογράφον ν μς προτρέπ: «Τν τς νηστείας καιρν φαιδρς παρξώμεθα, πρς γνας πνευματικος αυτος ποβάλλοντες», προετοιμαζόμενοι δι τν ποδοχν το χράντου Πάθους κα τς γίας ναστάσεως το Θεανθρώπου Κυρίου μας.

Ζητεται, λοιπόν, κατ’ ρχν διάθεσις χαρούμενη, δι ν ποδυθμεν πιτυχς ες τος πνευματικος γνας τς κατανυκτικς περιόδου τν καθαρμν κα τν ναβάσεων. νηστεία, γκράτεια, λιτότης, περιορισμς τν πιθυμιν, πυκν προσευχή, ξομολόγησις κα τ λοιπ στοιχεα πο χαρακτηρίζουν τν περίοδον τς Μεγάλης Τεσσαρακοστς, ες οδεμίαν περίπτωσιν πρέπει ν κλαμβάνωνται ς παχθ καθήκοντα, ς βάρη σήκωτα ς ργα καταναγκαστικ πο φέρουν θυμίαν κα κατήφειαν! Ο ατρο ταν συνιστον δίαιταν γυμναστικν λλας σκήσεις, ναγκαίας δι τν ψυχοσωματικν γιείαν κα ερωστίαν, τ πρτον πο ζητον, ς παραίτητον προϋπόθεσιν πιτυχίας, εναι εχάριστος ψυχικ διάθεσις το νδιαφερομένου, τ χαμόγελον, κα λπιδοφόρος θετικ σκέψις! νάλογα σχύουν κα δι τ γιον στάδιον τν Νηστειν πο νοίγεται νώπιόν μας.

Τν Μεγάλην Τεσσαρακοστν πρέπει ν τν βλέπωμεν ς πολύτιμον θεον χάρισμα! ς τν μεγάλην ραν τς χάριτος το Θεο, πο θέλει ν μς ποτραβήξ π τ λώδη, χαμαίζηλα κα ποπνέοντα θάνατον, κα ν μς νεβάσ ψηλότερα, ες τν πλήρη γείας κα ζως σφαραν το πνεύματος! ς τν μεγάλην εκαιρίαν πο μς δίδεται δι ν ποτοξινώσωμεν τν ψυχν π κάθε πάθος κα ν παλλάξωμεν τ σμα π ,τι περιττόν, πιζήμιον κα θανάσιμον! πομένως, ς  μίαν πολ μεγάλην γαλλίασιν κα χαράν μας. ληθινν ορτν κα εφροσύνην!

λλ νηστεία, γαπητοί, τν ποίαν ζητε π τ τέκνα της κκλησία, γκράτεια, λιτότης, περιορισμς τν πιθυμιν κα τν πολαύσεων κα τν συναφν περιττν ξόδων, ποτελον, κυριολεκτικς, σωτήριον συνταγν εδικς φέτος, πο χει κσπάσει μεγάλη παγκόσμιος οκονομικ κρίσις, ποία γκυμονε μεσον κίνδυνον χρεωκοπίας χι μόνον «νοικοκυριν» κα πιχειρήσεων, λλ κα χωρν λοκλήρων ν πσαν τν φήλιον, μ συνακόλουθον λέθριον ποτέλεσμα τν κατακόρυφον αξησιν τς νεργίας, τν δημιουργίαν λοκλήρων στρατιν νεοπτώχων, τν πόγνωσιν, τν κρηξιν κοινωνικν ναστατώσεων, τν αξησιν τς γκληματικότητος κα λλα χειρότερα τούτων.

Μεγάλη Τεσσαρακοστ μς διδάσκει ν πορευώμεθα καθημερινς μ λιγώτερα, χωρς τν βριν τς περβολς, τς σπατάλης κα τς πιδείξεως! Ν πεμπολομεν τν πλεονεξίαν, ν γνοομεν τς προκλήσεις τς διαφημίσεως, ποία προβάλλει διαρκς νέας ψευδες νάγκας, κα ν περιοριζώμεθα ες τ πολύτως παραίτητα κα ναγκαα, μ ξιοπρεπ θελημένην λιτότητα! Ν μ εμεθα καταναλωτικ γέλη βουλιμικν, περισκέπτων κα κάρδων τόμων, λλ κοινωνία εαισθήτων προσώπων, δίδοντες ν γάπ τόπον κα χερα βοηθείας ες τν λλον, τν «πλησίον» μας, πο στερεται κα δυσπραγε! Μς διδάσκει κόμη τν πομονν κα τν γκαρτέρησιν ες τν μικρν μεγαλυτέραν στέρησιν, λλ κα τν ταυτόχρονον κζήτησιν τς βοηθείας κα το λέους το Θεο, μ πολλν μπιστοσύνην ες τν φιλόστοργον πρόνοιάν Του! τσι θέλει τν Τεσσαρακοστν Χριστός! τσι τν βίωσαν λοι ο γιοι! τσι γωνίσθησαν τν γνα της ο εσεβες πατέρες μας! τσι τν γνώρισε παλαιόθεν τ Γένος μας! τσι τν προβάλλει κα τν κηρύσσει πάντοτε, κα λως διαιτέρως ες τν παροσαν δύσκολον διεθν συγκυρίαν, ν Κωνσταντινουπόλει πολύπειρος κα διαλείπτως νήφουσα Μήτηρ κκλησία!

Τατα π το ερο Φαναρίου ν γάπ Χριστο κα ασθήματι εθύνης λέγοντες κα κηρύσσοντες, εχόμεθα πατρικς ν πάσ ελογί πνευματικ κα καλ καρποφορί τ ρχόμενον γιον στάδιον!

γα κα Μεγλη Τεσσαρακοστ ,βι                                                                                

+ Κωνσταντινουπλεως  διπυρος πρς Θεν εχτης πντων μν