Συμβούλιο Σολωνείου Γηροκομείου Καλύμνου

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας χθες το εσπέρας προήδρευσε του Διοικητικου Συμβουλίου του Σολωνείου Ιδρύματος και με θέματα ημερησίας διάταξης: έγκρισις πρακτικων παρελθούσης συνεδρίας, έγκρισις προϋπολογισμου έτους 2010, έγκρισις απολογισμου 2009, ανανέωσις συμβάσεως προσωπικου, έγκρισις εισαγωγης τροφίμων, έγκρισις εργασιων πυρόσβεσης του Ιδρύματος.

 

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος επισκέφθηκε τα δωμάτια των τροφίμων.

Τέλος, ο Μητροπολίτης ως Πρόεδρος υπέγραψε ευχαριστήριες επιστολές σε δωρητές του Ιδρύματος, οι οποίοι απλόχερα προσφέρουν υλική και ηθική βοήθεια στο Ίδρυμα.