Πρὸς

τὸν κ. Γεώργιον Νικητιάδην

Ὑφυπουργὸν Τουρισμοῦ

εἰς Ἀθήνας                                                           

 

Ὁ Μητροπολίτης μας ἔστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στὸν νέο Ὑφυπουργὸ Τουρισμοῦ κ. Γεώργιο Νικητιάδη.

 

Κύριε Ὑφυπουργέ,

Σᾶς συγχαίρω ἐγκαρδίως καὶ εὔχομαι εὐόδωσιν τῶν ὑψηλῶν ὁραματισμῶν σας διὰ τὴν τουριστικὴν ἀνάπρυξιν τῆς Πατρίδος μας καὶ ἰδιαιτέρως τῆς Δωδεκανήσου, ἡ ὁποία πολλὰ προσμένει ἀπὸ τὴν ὑμετέραν ἐξοχότητα ὡς γνώστης τῶν τουριστικῶν δρωμένων εἰς τὴν Δωδεκάνησον.

 

Μετ΄εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Λέρου, Καλύμνου καὶ Ἀστυπαλαίας Παΐσιος