ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΥΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Μ τν πρέπουσα κκλησιαστικ τάξ τελέστηκε τ τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο το ειμνήστου Θεοφιλεστάτου πισκόπου λικαρνασσο κυρο μμανουήλ, φο προηγουμένως τελέστηκε ρχιερατικ Θεία Λειτουργία π το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου κα στυπαλαίας κ. Παϊσίου συμπαραστατουμένου π το ερο Κλήρου τς ερς Μητροπόλεως, το πνευματικο τς ερς Μητροπόλεως π. Προχόρου Βιολέντη, στ παραθρόνιο παρισταμένου κα συμπροσευχομένου το Καθηγουμένου τς ερς Μονς το γίου ωάννου το Θεολόγου κα ξάρχου Πάτμου κ. ντύπα.

 

 

Στ τέλος τς πιμνημοσύνου δεήσεως Μητροπολίτης μας δι΄λίγων νεφέρθη στ πρόσωπο το κλιπόντος εράρχου ς πρς τν πίστη του, τν φοσίωσή του, τν σεβασμ του κα τν προσφορ του τόσο στν κκλησία, σο κα στν Παιδεία, λλ κα στν ν γένει παρουσία το κλιπόντος στν εσεβ Καλυμνιακ κοινωνία.

 

 

Μετ τ πέρας το Μνημοσύνου Πρόεδρος το κκλησιαστικο Συμβουλίου π. Παντελεήμων Κροσκος κα τ μέλη το κκλησιαστικο Συμβουλίου προσέφεραν στν ερ Κλρο, στς ρχς κα στ πολυπληθς κκλησίασμα τν συνήθη πατροπαράδοτο καφ μ τ σχετικ βουτήματα.

 

Στ τέλος Μητροπολίτης μας τέλεσε στ Κοιμητήριο το γίου Μάμαντος κα στν τάφο το κλιπόντος ρχιερέως ρχιερατικ Τρισάγιο, παρουσί τν συγγενν το ειμνήστου Θεοφιλεστάτου λικαρνασσο κυρο μμανουήλ.

 

ς εναι αωνία μνήμη του.

 

κ τς ερς Μητροπόλεως