ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ, 2011

 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος κατὰ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Ἑβδομάδα καὶ τὸ Ἅγιον Πάσχα 2011, θὰ ἀκολουθήσῃ τὸ κάτωθι πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν:

 

Κυριακὴ τῶν Βαΐων:

ώρα 07:30 π.μ.- 10.30 π.μ., Ὄρθρος –  Θ. Λειτουργία στὸν Ἱ. Καθεδρικὸ Ναὸ Κεχαριτωμένης Χώρας Καλύμνου καὶ θὰ τελέσῃ τὸ μνημόσυνον τῆς ἐπετείου τοῦ Πετροπολέμου.

ώρα 07:30 μ.μ., Ἀκολουθία Νυμφίου στὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ Λέρου.  

 

 

 

 

Μεγάλη Δευτέρα:

ὥρα 07:30 π.μ., Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ. Ν. Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου.

ώρα 07:30 μ.μ., Ἀκολουθία Νυμφίου στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Λακκίου Λέρου.  

 

 

 

 

Μεγάλη Τρίτη:

ώρα 07:30 π.μ., Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ. Ναὸ Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου.

ώρα 07:30 μ.μ., Ἀκολουθία Νυμφίου στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίας Μαρίνης Λέρου.

  

Μεγάλη Τετάρτη:

ώρα 07:30 π.μ., Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή Ἁγίων Ἀγγέλων Λέρου.

  

Μεγάλη Πέμπτη:

ώρα 07:30 π.μ., Ἑσπερινὸς καὶ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου στὸν Ἱ. Ναὸ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ Πανόρμου Καλύμνου.

ώρα 07:30 μ.μ., Ἀκολουθία τῶν Παθῶν στὸν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Πόθειας Καλύμνου.

  

Μεγάλη Παρασκευή:

ώρα 08:00 π.μ. - 12.00, Ἀκολουθία Μεγάλων Ὡρῶν - Ἑσπερινός – Ἀποκαθήλωση, στὸν Ἱερό Καθεδρικὸ Ναὸ Κεχαριτωμένης Χώρας Καλύμνου.

ώρα 02:00 Ἀκολουθία Ἀποκαθηλώσεως εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναγίας Κάστρου Λέρου.

ώρα 07:30 μ.μ., Ἐπιτάφιος Θρῆνος στὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸ Ναὸ Σωτῆρος Χριστοῦ Καλύμνου.

ώρα 09:45 μ.μ., Ἔξοδος Ἱεροῦ Ἐπιταφίου Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

ώρα 10:00 μ.μ., Συνάντησις Ἱερῶν Ἐπιταφίων τῶν Ἐνοριῶν στὸν προκαθορισμένο χῶρο.

  

Μέγα Σάββατο:

ώρα 07:30 π.μ., Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Καλύμνου.

Ἁγία Νύκτα τοῦ Πάσχα:

  

Ἐπίσημη ὑποδοχὴ Ἁγίου Φωτὸς στὸν Λιμένα Καλύμνου ὅπου θὰ παραστοῦν οἱ ἀρχὲς τοῦ τόπου καὶ τιμὲς θὰ ἀποδόσουν ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Καλυμνίων καὶ ἄγημα ὁπλιτῶν τοῦ 542 Συντάγματος Εὐζώνων.

 

Ὑποδοχὴ Ἁγίου Φωτός, ὥρα 23:00, στὴν αὐλὴ τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας Χώρας,

 

Ἀνάσταση, ὥρα 24.00., καὶ Πασχαλινὴ Θεία Λειτουργία, 1 π.μ. -2 π.μ., στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Παναγίας Κεχαριτωμένης Χώρας.

  

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα:

Μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Νήσου καὶ ὥρα 11:00 π.μ., ὁ Μητροπολίτης κατὰ τὸ ἔθος θὰ ἐνδυθῇ τὴν Ἀρχιερατικὴ αὑτοῦ στολὴ στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Παναγίας καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στόν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Παναγίας Κεχαριτωμένης Χώρας καὶ λιτάνευση τῶν Ἱερῶν εἰκόνων τῶν τριῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Χώρας, Παναγίας Κεχαριτωμένης, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Ἁγίου Χαραλάμπους στὴν πλατεῖα τοῦ σταθμοῦ τῆς Χώρας ὑπὸ τοὺς παιᾶνες τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Καλυμνίων.

 

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα:

ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως Καλύμνου μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ὥρα 18.00.

  

Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου, 25-4-2011.

Ὁ Μητροπολίτης μας θὰ λειτουργήση στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Πανόρμου καὶ τὴνΤρίτη τῆς Διακαινησίμου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Πάντων ὅπου καὶ θὰ γίνη ἡ μεταφορὰ τοῦ Ἁγίου Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Σάββα.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ

                                                                                    

Τὸ Μέγα Σάββατο, 23-4-2011, ὁ εὐσεβὴς Καλυμνιακὸς λαὸς θὰ ὑποδεχθῇ τὸ Ἅγιο Φῶς.

Περὶ ὥρα 10η  βραδινὴ θὰ ἀφιχθῇ στὴν Κάλυμνο τὸ Ἅγιο Φῶς μὲ σκάφος τὸ ὁποῖο θὰ διατεθῇ πρὸς τοῦτο.

Στὸν Λιμένα τῆς Καλύμνου θὰ γίνῃ ἐπίσημος ὑποδοχὴ τοῦ Ἁγίου Φωτός καὶ θὰ παραστοῦν οἱ ἀρχὲς τῆς Νήσου

Τὸ Ἅγιο Φῶς θὰ τὸ παραλάβῃ ὁ Δήμαρχος κ. Δημήτριος Διακομιχάλης, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ τὸ παραδώσῃ στον Μητροπολίτῃ, καὶ θὰ μεταφερθῇ μὲ πομπὴ στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Σωτῆρος Χριστοῦ ὅπου θὰ λάβῃ χώρα ἡ σχετικὴ δέησῃ.

 Ἅγιο Φῶς ἀπὸ τὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ θὰ παραληφθῇ ἀπὸ τοὺς Ἐφημερίους τῶν Ἰέρων Ναῶν ἢ ἀπὸ ἀντιπροσώπους αὐτῶν καὶ θὰ μεταδοθῇ στοὺς πιστοὺς κατὰ τὴν Ἁγία Νύκτα τοῦ Πάσχα.

Τιμὲς θὰ ἀποδώσουν ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Καλυμνίων καὶ ἄγημα ὁπλιτῶν τοῦ 542 Συντάγματος Εὐζώνων.

Ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὁρίζεται ὁ π. Ἠλίας Μουζουράκης καὶ τοῦ Δήμου ὁ ὑπάλληλος κ. Νικόλαος Πιζάνιας, οἱ ὁποῖοι θὰ μεταβοῦν στὴν Κῶ γιὰ νὰ μεταφέρουν τὸ Ἅγιο Φῶς.

Παρακαλεῖται ὁ εὐσεβὴς Καλυμνιακὸς λαὸς ὅπως παραστῇ κατὰ τὴν τελετὴ τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Αγίου Φωτός στον Λιμένα Καλύμνου.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐν Καλύμνῳ τῇ 13η  Ἀπριλίου 2011.