Προς

 το Ευσεβές πλήρωμα της καθ΄ ημάς θεοσώστου Επαρχίας

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά

Με τη χάρη του Τριαδικού Θεού και εφέτος κυκλοφόρησε το ημερολόγιο  της Ιεράς Μητροπόλεως του έτους 2008 αφιερωμένο εις τον οσιομάρτυρα Ιωνά  τον Λέριο, το οποίο και θα διανεμηθεί δωρεάν από της Ιεράς Μητροπόλεως.

   

«Δεύτε, Ιωναν, της Λέρου το καύχημα εγκωμιάσωμεν τον σαφώς θεώμενον του Ζωοδότου Χριστού το πρόσωπον ιδίοις όντως όμμασιν εν θείοις δώμασι και μετέχων χαρμονης της κρείττονος ως λαμπρός οσίαθλος πίστεως» ( τροπάριο θ΄ ωδής Κανόνος).

Με την ευκαιρία δε του δι΄ ημάς ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού  και δι΄ ημάς πτωχεύσαντος απευθύνομεν πατρικάς ευχάς και ευλογίας εις πάντα τα πνευματικά ημών τέκνα τα εγγύς και τα απόδημα ευχόμενοι το νέο ενιαυτό της χρηστότητος του Κυρίου έφορον παντός καταθυμίου.

Ο Μητροπολίτης

+Ο Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παισιος