ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Λέρου, Καλύμνου καὶ Ἀστυπαλαίας ἀνακοινώνει ὅτι καὶ ἐφέτος μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ λειτουργήσουν τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα.

 

Καὶ ἐφέτος θὰ κτυπήση ἡ καμπάνα τῆς Ἐνορίας, ἡ καμπάνα τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου γιὰ νὰ καλέση τὰ ἀγαπητά μας Παιδιά σὲ μιὰ ἑνότητα ἀγάπης, ἀγάπης Χριστοῦ πρὸς ὄφελος τῆς ψυχῆς τους.

 

 

Ἐγγραφὲς θὰ γίνονται στὶς Ἐνορίες ἀπὸ τοὺς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους τὴν Κυριακὴ 16 Ὀκτωβρίου 2011.

 

 

Τὴν Κυριακή 16 Ὀκτωβρίου 2011 θὰ γίνη και ὁ καθιερωμένος Ἁγιασμὸς ἀπὸ τοὺς Ἐφημερίους τῶν κατὰ τόπους Ἐνοριῶν.   

 

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Λέρου, Καλύμνου καὶ Ἀστυπαλαίας Παΐσιος