ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀνακοινοῦται ὅτι:  

1) Κατὰ τὴν 23ην Δεκεμβρίου, ἡμέρα Παρασκευή, ὁ Ὄρθρος και οἱ Μεγάλες Ὧρες των Χριστουγέννων,ώρα 6η πρωινή.

2)  Το πρωί του Σαββάτου 24 Δεκεμβρίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία και το Εσπέρας, Ο Μέγας Εσπερινός των Χριστουγέννων, ώρα 4.30΄μμ. 

3) Κατὰ τὴν Ἁγίαν Νύχταν τῶν Χριστουγέννων, Κυριακή 25-12-2011, οἱ κώδωνες τῶν Ἐνοριῶν τῆς πόλεως Καλύμνου θὰ χτυπήσουν τὴν 5ην πρωϊνήν γιὰ τὸν Ὄρθρον των Χριστουγέννων καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου. 

4) Στὶς  Ἱερὲς Μονὲς τῆς Νήσου θὰ κτυπήσουν οἱ κώδωνες, κατὰ τὴν μοναστικὴν τάξιν, τὴν 11ην νυκτερινὴν τῆς 24ης Δεκεμβρίου γιὰ τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν –Μάμαντος, Παναγίας Ἀργινώντα, Ἁγίας Τριάδος Βαθέως, Ἁγίων Ἀποστόλων Ἄργους καὶ Παναγίας Μυρτιῶν, κατά τα ειωθότα. 

5) Τὸ ἑσπέρας τῆς 26ης Δεκεμβρίου, ἡμέρα Δευτέρα καὶ ὥρα 5ην  ἀπογευματινήν, θὰ τελεσθῇ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς  εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν ἁγίου Στεφάνου χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου κ. Παϊσίου, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς πόλεως, τὴν δὲ πρωΐαν τῆς Τρίτης 27ης  Δεκεμβρίου θὰ τελεσθῇ Ἀρχιερατικἠ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου.

6) Το Εσπέρας  της  31ης  Δεκεμβρίου και ώρα 5ην  Απογευματινή  θα τελεστεί στον εορτάζοντα Ι.Ναό του   Αγίου Βασιλείου Μέγας Εσπερινός μετά αρτοκλασίας με την συμμετοχή του Ιερού Κλήρου της Νήσου  την δε πρωία 1ης Ιανουαρίου 2012 θα τελεστεί ὁ Ὄρθρος και Θεία  Λειτουργία. Ώρα 7-9,30 πρωινή.

7) Τὴν πρωΐαν τῆς 1ης Ιανουαρίου 2012, ἡμέρα Κυριακή καὶ ὥρα 7 π.μ. – 10 π.μ., θὰ τελεσθῇ ὁ Ὄρθρος και η Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ τελεσθῇ ἐπίσημος Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους 2012, βάσει τοῦ σχετικοῦ προγράμματος τοῦ Ἐπαρχείου Καλύμνου, και ώρα 10.15΄πρωϊνή. 

8) Τὴν παραμονὴ τῶν Θεοφανείων, Πέμπτη 5-1-2012 καὶ ὥρα 6 π.μ., ὁ Ὄρθρος, οἱ Μεγάλες Ὧρες τῶν Θεοφανείων, ὁ Εσπερινός μὲ τὴν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ ὁ Μικρός  Ἁγιασμός. 

9) Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια, Παρασκευή 6-1-2012, ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασμός ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, 7 π.μ- 10 π.μ. 

Στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ θὰ τελεσθῇ ὁ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καὶ ὁ καθαγιασμὸς τῶν ὑδάτων, ὁ ὁποῖος θὰ λάβῃ χώρα 10:30 πρωϊνὴ ἐντὸς τοῦ Ναοῦ. 

Τὴν 11ην πρωινήν, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τῶν ἀρχῶν, ἀφοῦ σχηματιστεῖ ἱερὰ πομπὴ κατὰ τὴν τάξιν, ἡ ὁποία πομπὴ θὰ κατευθυνθῇ στὴν καθιερωμένη προβλήτα καὶ θὰ τελεστεί η  σχετική δέησις και  ὁ καθαγιασμὸς τῶν ὑδάτων διὰ τῆς ρίψεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν θάλασσα. 

10) Τὸ ἑσπέρας τῆς Παρασκευής  6-1-2012 καὶ ὥρα  5,30  ἀπογευματινή, στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Χώρας Καλύμνου, θὰ τελεσθῇ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παϊσίου, τὴν δὲ πρωΐαν τῆς 7ης Ἰανουαρίου 2012 Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 

Από την Ιερά Μητρόπολη ανακοινώνεται ότι οι κολυμβητές πού επιθυμούν να λάβουν μέρος εις την κατάδυσιν του Τιμίου Σταυρού την ημέρα των Θεοφανείων, στις 6 Ιανουαρίου 2012 και ημέρα Παρασκευή, όπως προσέρχονται καθημερινά στο Γραφείο του Αγίου Μάμμαντος, από τις 27 Δεκεμβρίου 2011 έως 3 Ιανουαρίου 2012 και από ώρα 10.30΄ πμ έως 13.30΄μμ στον πατέρα Ιάκωβο για να δηλώσουν συμμετοχή, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή την φοιτητική.

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο παιδιά Γυμνασίου, Λυκείου και φοιτητές και εργαζόμενοι, ηλικίας 15-20.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ