• ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΜΝΗΜΕΙΑ  ΛΕΡΟΥ
 1. Παλαιοχριστιανική Βασιλική μετά προκτισμάτων καί ψηφιδωτού δαπέδου εἰς Παρθένι, αποδιδομένη εις Παναγίαν.
 2. Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγίας Βαρβάρας.
 3. Ψηφιδωτόν δάπεδον παλαιοχριστιανικού Ναού εις ξενώνα Αλίντων.
 4. Υπολείμματα ψηφιδωτού δαπέδου εις προαύλιον Ι.Ναού Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Αλίντων.
 5. Ι. Ναός Παναγίας Κάστρου, 8ος αιών.
 6. Ι. Ναός Αγίας Τριάδος, 8ος αιών, εις Κάστρον Παντελίου, περιέχων σπαράγματα τοιχογραφιών 9ου αιώνος.
 7. Ι. Ναός Αγνώστου Χριστιανού Μάρτυρος, 9ος αιών, εις Κάστρον Παντελίου, περιέχων μαρμάρινα οικόσημα Μαγίστρων του Τάγματος Ιπποτών Αγίου Ιωάννου καί μαρμάρινα μέλη παλαιοχριστιανικών Ναών.
 8. Ι.Ν. Αγίας Φωτεινής καί Αγίου Χρυσοστόμου, εις Κάστρον Παντελίου.
 9. Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, 10ος αιών, μετόχιον Ι. Μονής Πάτμου.
 10. Παναγία Γουρλομάτα, 12ος αιών, Δρυμώνας.
 11. Αγιοι Απόστολοι, 14ος αιών, Καμάρα.
 12. Αγιος Πέτρος, 14ος αιών.
 13. Αγιος Σπυρίδων Σχοινώντα, 14ος αιών.
 14. Προφήτης Ζαχαρίας, 14ος αιών, Μερικιά.
 15. Αγιος Γεώργιος, 14ος αιών, Παρθένι.
 16. Αίουσα Βιβλιοθήκης Παναγίας Κάστρου.
 17. Αίθουσα Βιβλιοθήκης Μητροπολίτου Νεκταρίου εις Κάστρον Παντελίου.
 18. Εκκλησιαστικόν Σκευοφυλάκιον εις Παναγίαν Κάστρου. Διευθυντής: π. Νικόδημος Φωκάς, υπεύθυνος πολιτιστικών έργων: π. Δαμασκηνός Παλαπουγιούκ.
 19. Αίθουσα «Μνήμες» εις Ενοριακόν Κέντρον Ι. Ναού Θείας Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού «Η Κιβωτός».