• Ιστορικά Μνημεία Καλύμνου
 • Παλαιοχριστιανική Βασιλική του «Χριστού της Ιερουσαλήμ» (Πηγάδια)
 • Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγίας Σοφίας (Πηγάδια)
 • Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγίου Ιωάννου (Μελιτσάχα)
 • Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγίου Βασιλείου (Τελένδου)
 • Παλαιοχριστιανική Βασιλική Πέρα Παναγιας (Τελένδου)
 • Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγίας Τριάδος (Τελένδου)
 • Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αναστάσεως (Βαθέος-Ρήνα)
 • Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγίας Εἰρήνης (Βαθέος-Ρήνα)
 • Παλαιοχριστιανική Βασιλική Παλαιοπαναγιάς (Βαθέος)
 • Παλαιοχριστιανική Βασιλική Ταξιαρχών (Βαθέος)
 • Οι Βυζαντινοί Ναοί Βαθέος Καλύμνου Αγίου Κηρύκου, Ταξιάρχη, Αγίου Αντωνίου, Αγίας Αννας (Καλλιώτισσα), Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Θεολογάκι) καί της Παναγίας «Χωστής» ο οποίος ανεκαινίσθη υπό της Ιεράς Μητροπόλεως τό έτος 1992,
 • Οι Βυζαντινοί Ναοί του Κάστρου της Χρυσοχεριάς καί οι δέκα Βυζαντινοί Ναοί του Μεγάλου Κάστρου Χώρας,
 • Ο Βυζαντινός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου Τελένδου κ.ἄ.,
 • Ο Ιερός Ναός Παναγίας Κεχαριτωμένης Χώρας,
 • Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Κυρίου Ποθαίας,
 • Τό Εκκλησιαστικόν Σκευοφυλάκιον Οσίου Σάββα, εις τήν Ι. Μονήν Αγίων Πάντων κ.α.