«Ω γύναι, μεγάλη σου η πίστις, γεννηθήτω σοι ως θέλεις»

Αγαπητοί μου  αδελφοί,

Η σημερινή ευαγγελική περικοπή του Ευαγγελιστού Ματθαίου, μας καταγράφει το θαύμα της απαλλαγής, από τις ενέργειες του Διαβόλου, της θυγατέρας της Χαναναίας γυναίκας, της γυναίκας εκείνης, η οποία παρακαλούσε, μετά πολλών δακρύων, τον μέγα Ιατρό της ψυχής και του σώματος, να την λυπηθεί και να σώσει την κόρη της.

Αυτό που έκαμε τον Κύριο να ακούσει τόσο τις απελπιστικές φωνές της, όσον και τις παρακλήσεις της, ήταν η μεγάλη  πίστη και η επιμονή της πονεμένης μάνας, πράγμα που μαρτυρεί την μεγάλη αγάπη και  φιλοστοργία για την ταλαιπωρημένη θυγατέρα της.

Και ώ του θαύματος! Οι δύο αυτές δυνάμεις, η δύναμη της πίστης, και η επιμονή της πονεμένης μάνας, γίνονται αιτία να ακούσει από τον Ιησού το «Ω γύναι, μεγάλη σου η πίστις, γενηθήτω σοι ως θέλεις. Και ιάθη η θυγάτηρ αυτής από της ώρας εκείνης».

Την δύναμη, λοιπόν, της πίστης και την φιλοστοργία της μητέρας, βλέπουμε στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, στο πρόσωπο της Χαναναίας γυναίκας, τόσο δυνατή, ώστε ο Παντογνώστης Κύριος ακούει τις φωνές και τις παρακλήσεις εκείνης της  μάνας και ελευθερώνει την κόρη της από τις ενέργειες του Διαβόλου.

Η Χαναναία γυναίκα, δεν είχε μόνο πίστη και επιμονή, για να εκπληρωθεί  το αίτημά της από τον Κύριο, αλλά είχε και αγάπη για την θυγατέρα της. Η μητρική αγάπη και η μητρική στοργή για την δυστυχισμένη κόρη της, ήταν για την μάνα Χαναναία μεγάλη υπόθεση, και είναι παράδειγμα προς μίμηση διαχρονικά για κάθε μάνα.

Τέτοια αγάπη και τέτοια στοργή οφείλουν να έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους, όπως ακριβώς η Χαναναία γυναίκα, η οποία με πίστη θερμή και επιμονή ζητούσε από τον Κύριο την θεραπεία της θυγατέρας της.

Καθήκον ιερό και ηθική υποχρέωση έχουν οι γονείς να ανατρέφουν τα  παιδιά τους από νηπιακής ηλικίας  κατά Χριστόν και μάλιστα μετά κόπου να επιζητούν την ηθική μόρφωση των παιδιών τους, όλως δε  ιδιαιτέρως, κατά την σημερινή εποχή, που δυστυχώς οι νέοι ζουν θα έλεγε κανείς στο δικό τους κόσμο, με όλες εκείνες τις προκλήσεις της πεπολιτισμένης αυτής εποχής.

Τα παιδιά δίδονται από τον Θεό Πατέρα στα χέρια των γονέων, ως ιερά και αγία παρακαταθήκη. Δι’ αυτό, τιμωρεί ο Θεός αυστηρά τους γονείς εκείνους και ξεριζώνει το σπίτι τους, όταν αυτοί αμελούν και δεν ενδιαφέρονται δια την καλή  ανατροφή των παιδιών τους.

Είναι γεγονός ότι πολλές φορές η ανατροφή των νέων είναι δύσκολη και επίπονος και μάλιστα στις ημέρες μας που οι νέοι δέχονται πολλές προκλήσεις. Όμως, η καλή ανατροφή, η χριστιανική οικογενειακή διαπαιδαγώγηση, από της τρυφερής ηλικίας, τα μέγιστα συντελούν στην ηθική διάπλαση των νέων. Ο Απόστολος Παύλος παραγγέλλει και λέγει: «οι γονείς εκτρέφετε τα τέκνα υμών εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου».

Η πίστη και η ευσέβεια, πρέπει να εμφυτεύονται από μικρές ηλικίες, τότε που ακόμα οι ψυχές των παιδιών ομοιάζουν ως το ζυμάρι που εύκολα πλάθεται και που δεν έχουν ακόμα κάμει την εμφάνισή τους  τα πάθη, τα μίση και οι κακίες πού δηλητηριάζουν τους νέους.

Ω ! Πόση εργασία και επιμέλεια απαιτείται εκ μέρους των γονέων δια την καλή ανατροφή των παιδιών τους. Στην καλή ανατροφή των παιδιών συντελεί το καλό παράδειγμα των γονέων. Ο άνθρωπος είναι φύσει μιμητικός και ιδιαιτέρα ο νέος, ο οποίος θέλει να μιμείται τους μεγαλύτερούς του στα έργα και τις πράξεις τους.

Η κατά Χριστό ζωή, και όλως ιδιαιτέρως το παράδειγμα των γονέων, είναι ο σύντομος δρόμος στην αρετή, στο καλό και ωραίο, στο ευγενές, στο αληθινό. Αυτό εμψυχώνει, διδάσκει, συγκινεί, βαθειά την καρδιά του νέου, ενώ αντίθετα πράξεις και έργα και η εν γένει άστατη και αμαρτωλή ζωή των γονέων, δημιουργούν στους νέους άγχος, και μάλιστα την σημερινή ημέρα, πάμπολλες ανεξέλεγκτες, πολλές φορές, καταστάσεις.

Οι γονείς, εν παντί και πάντοτε, πρέπει να είναι εικόνες και υποδείγματα στα παιδιά τους, τα οποία, ως φυσικό, μιμούνται τις αρετές ως προς το ήθος, τον χαρακτήρα, τους τρόπους και την συμπεριφορά και ιδιαίτερα της μάνας.

Ένας νέος που βρέθηκε στο κελί της φυλακής για δέκα χρόνια, είπε στο εισαγγελέα που τον επισκέφτηκε: «Κύριε εισαγγελέα, εγώ έκαμα δύο χρόνια σ’ αυτό το κελί, τώρα να φέρεις την μάνα μου να κάνει τα υπόλοιπα οκτώ, γιατί αυτή με έφερε σ’ αυτή την κατάσταση, εγώ σήμερα να είμαι φυλακισμένος...».

Οι γονείς έχουν  υψίστη υποχρέωση να επαγρυπνούν για την διαγωγή των παιδιών τους, και εντός, και εκτός σπιτιού, και να προσέχουν τις συναναστροφές τους, γιατί υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, υπάρχουν πολλές  παγίδες, υπάρχουν πολλές σειρήνες, και όλα αυτά σκοπό έχουν να παγιδέψουν τους νέους και να  τους οδηγήσουν στην καταστροφή, στην απώλεια και σ’ αυτό ακόμα τον θάνατο. Ο των Εθνών Απόστολος Παύλος, ρητά και κατηγορηματικά, λέγει στην προς Κορινθίους επιστολή του: «φθείρουσι ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί».

Απαιτείται, λοιπόν, πίστη στον Θεό, συνεχής δουλειά, κόπος, μόχθος και πολλές φορές και θυσίες εκ μέρους των γονέων, δια την σωστή ανατροφή των παιδιών. Παράδειγμα προς μίμηση, η Χαναναία γυναίκα της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Η πίστη, η φιλοτεκνία και η φιλοστοργία της Χαναναίας γυναίκας, έφερε το ζητούμενο αποτέλεσμα: «ιάθη η θυγάτηρ αυτής από της ώρας εκείνης».

Αγαπητοί μου γονείς,

Η πίστη στον Θεό, η φιλοτεκνία και η φιλοστοργία, η υπομονή και η επιμονή της Χαναναίας της σημερινής ευαγγελικής περικοπής πρέπει να πληρούν και τις δικές σας καρδιές, προκειμένου τα παιδιά Σας να τα εκτρέφετε «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου».

Αγρυπνείτε, λοιπόν, και προσέχετε δια την διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας και να προσεύχεστε στον Θεό, γιατί οι κίνδυνοι είναι πολλοί στην σημερινή εποχή, που φθείρουν και καταστρέφουν σωματικά και ψυχικά τους νέους και τους οδηγούν στο διπλό θάνατο, το σωματικό, πού είναι ο χωρισμός του σώματος από τη ψυχή, και το πνευματικό θάνατο που γεννά η αμαρτία και «τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος εστίν», θάνατος πνευματικός, που είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό.

Αγρυπνείτε, και γνωρίζετε ότι, η χριστιανική και καλή ανατροφή των παιδιών σας, είναι η ωραιότερη, ωφελιμότερη, υψηλότερη και ευάρεστη πράξη στον Θεό.   ΑΜΗΝ      Ο Λ.Κ.Α.Π.