«Έρχου και ίδε»   (Ιωαν. α , 47)

Λαμπρή, αγαπητοί μου αδελφοί, λαμπρή και χαρμόσυνη πανήγυρη πανηγυρίζει η Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία, την πρώτη Κυριακή των Νηστειών και καλεί εμάς, τα παιδιά της, να σπεύσουμε και με ύμνους και πνευματικές ωδές να δοξολογήσουμε τον εν Τριάδι Θεώ.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα με χρυσά και λαμπρά φορέματα περιβεβλημένη και πεποικιλμένη γιορτάζει και πανηγυρίζει την νίκη και τον θρίαμβό της κατά των ποικίλλων εχθρών της. Οι εχθροί της πολλοί και πολυώνυμοι, σκληροί, φοβεροί και ανένδοτοι.

Η Εκκλησία, όμως, στηριζομένη στην ασάλευτο πέτρα της πίστης με την δύναμη και την χάρη του αιωνίου Ιδρυτού Της, του ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, νίκησε και θριάμβευσε και μένει ασάλευτη και αραγής στο πέρασμα των αιώνων.

«Έρχου και ίδε», άνθρωπε, ότι η Εκκλησία του Εσταυρωμένου και Αναστημένου Ιησού δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, δεν είναι έργο ενός ή πολλών ανθρώπων, αλλά είναι έργο του Θεού Πατρός, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο από το τίποτε.

«Έρχου και ίδε » και συ από κοντά, άνθρωπε της κάθε εποχής ότι η πίστις μας είναι ακατάλυτη, και όταν οι άνθρωποι  την πολεμούν με  λύσσα, αυτή νικά, υψώνεται και διαδίδεται παντού προς δόξαν Θεού Πατρός.

«Έρχου και ίδε» και εσύ, άνθρωπε αυτής της πεπολιτισμένης εποχής των πολλαπλών εξελίξεων, ότι στην Ορθόδοξη πίστη διατηρείται πάντα καθαρή και ανόθευτη η Χριστιανική αλήθεια, η οποία ανεκαίνισε τον κόσμο δια τού Ιησού Χριστού, ο Οποίος είναι «χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας».

Ο Κύριος της Δόξης Χριστός έκλινε από αγάπη προς τον άνθρωπο της κάθε εποχής, ουρανούς και κατέβηκε στην γη, «ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», και δίδαξε την θεία και ζωογόνο Του διδασκαλία και έπαθε επί του Σταυρού, ο απαθείς την θεότητα, διά την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

Να, λοιπόν, γιατί λέγει ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ: «ον έγραψε Μωυσής εν τω νόμω και οι προφήται ευρήκαμεν, Ιησούν τον υιόν του Ιωσήφ από Ναζαρέτ, και είπεν αυτώ Ναθαναήλ, εκ Ναζαρέτ δύναταί τι αγαθόν είναι; λέγει αυτώ Φίλιππος έρχου και ίδε». Λόγια θεόπνευστα, λόγια αιώνια, λόγια που συγκλονίζουν κάθε ψυχή χριστιανική που ζητά να βρει την σωτηρία της. Αυτή η λαμπάδα της χριστιανικής αλήθειας έμεινε και μένει άσβεστη στο πέρασμα των αιώνων, και η οποία φώτισε, ζωογόνησε, θέρμανε και αναγέννησε γενιές και γενιές χριστιανών. Και είναι γεγονός ότι η χριστιανική αλήθεια μένει πάντοτε στο αυτό ύψος και φωτίζει κάθε άνθρωπο που πιστεύει στον Τριαδικό Θεό, τον Θεό των Φώτων.

Αυτή είναι, αδελφοί μου, η χριστιανική θρησκεία και συνάμα η Ορθοδοξία, που σήμερα πανηγυρίζει την νίκη και τον θριάμβό της από τους ποικιλωνύμους εχθρούς της. Η πίστη ότι ο άνθρωπος σώζεται διά του Ιησού Χριστού, πρέπει να μπει στην καρδιά μας, να την θερμάνει, να την ζωογονήσει και προπάντων να πιστεύσει ο κάθε ένας μας ότι ο Ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του Θεού είναι Φως, Ζωή και Αλήθεια.

ΕΡΧΟΥ ΚΑΙ ΙΔΕ.

Ο   Λ.Κ.Α.Π.