«Πας όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς»

Αγαπητοί  μου  αδελφοί,

Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα πανήγυρη ιερά και μεγαλοπρεπή. Εορτάζει την εορτή  των Αγίων Πάντων.

Η Κυρία Θεοτόκος και οι Άγιοι Πάντες ομολόγησαν την καλή ομολογία, αγωνίστηκαν γενναία κατά της κακίας του κόσμου τούτου και αγωνίστηκαν με την χάρη του Χριστού τον αγώνα τον καλό και επέτυχαν δια της κατά Χριστόν ζωής τους να γίνουν μέτοχοι της αιωνίου βασιλείας.

Οι άγιοι, που αγωνίστηκαν υπέρ Χριστού στην ζωή τους, τα ονόματά τους γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής, και είναι ουρανοπολίτες και  μέτοχοι της θριαμβευούσης Εκκλησίας, και έχουν τα προνόμια της αιωνίου μακαριότητος. «Μακάριοι οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες άρτι», καταγράφεται στο βιβλίο της Ιεράς  Αποκαλύψεως.

Χαίρει, λοιπόν, σήμερα ο ουρανός, ευφραίνεται η γή και η στρατευόμενη, επί γης του Χριστού Εκκλησία, ευφραινόμενη και αγαλλομένη τιμά με ύμνους και ωδές πνευματικές τα πανάξια τέκνα της, τους αξίους εργάτες του αμπελώνα του Κυρίου, τους Αγίους της και προβάλλει τούτους προς μίμηση.

Είναι αναρίθμητοι οι άγιοι, οι οποίοι ως εύοσμα άνθη του Παραδείσου, ως αστέρες πολύφωτοι του νοητού της Εκκλησίας στερεώματος, έλαμψαν και διαλάμπουν στο διηνεκές εν τη Εκκλησία του Χριστού.

Είναι αναρίθμητοι οι άγιοι, οι οποίοι πλήρωσαν την οικουμένη εν λόγοις και έργοις, εν διδαχαίς, εν θαύμασι, και δικαίως σήμερα τους τιμά η επί γης στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία, και γεραίρει με άσματα, με ψαλμούς και ύμνους την ετήσια μνήμη τους.

«Δεύτε πιστοί, σήμερον χορείαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσωμεν, και των Αγίων Πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσωμεν, λέγοντες, Χαίρετε Απόστολοι ένδοξοι, Προφήται και Μάρτυρες, και Ιεράρχαι. Χαίρετε οσίων ο δήμος και των δικαίων. Χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός».

Η τιμή των αγίων είναι  δόξα του Θεού, ο οποίος αγίασε αυτούς με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, αφού οι Άγιοι Πάντες, κατά την επί γης ζωή, εν λόγοις και έργοις, ομολόγησαν τον Μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού.

Η τιμή λοιπόν προς άπαντας τους εορταζομένους Αγίους της Εκκλησίας μας, είναι κατά τους Αγίους Πατέρες η τιμή και η δόξα του Θεού, που γνωρίζει και θέλει να αμείβει τους ενάρετους και αγίους της, που έζησαν και ενδυναμώθηκαν και ομολόγησαν επί της γής τον Ιησού Χριστό και τώρα είναι μέτοχοι της εν Ουρανοίς απογεγραμμένης Εκκλησίας, ήτοι της Θριαμβεβούσης Εκκλησίας.

Η σταθερή ομολογία στον Χριστό, φέρει τον άνθρωπο στην αιώνια μακαριότητα, εκεί που δεν υπάρχει ούτε λύπη, ούτε στεναγμός, αλλά ζωή χαράς και ευλογίας. Ενώ απεναντίας η άρνηση στον Χριστό, φέρει την αιώνια καταδίκη, την αιώνια απομάκρυνση από την αγκαλιά του Θεού Πατέρα.

Ο πρωτοκορυφαίος των Αποστόλων Πέτρος, στην πρώτη επιστολή του κεφ. Β΄, στιχ. 2-5 λέγει: «πετάξετε λοιπόν από πάνω σας κάθε είδους κακία, κάθε δολιότητα, υποκρισία, φθόνο, και κάθε είδους  κακογλωσσιά. Σαν τα νεογέννητα βρέφη, να λαχταράτε το πνευματικό και άδολο γάλα, για να αυξηθείτε και να φτάσετε την σωτηρία, για να γευτείτε την καλοσύνη του Κυρίου».

Δυστυχώς, υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που ομολογούν τις αλήθειες της χριστιανικής θρησκείας, όμως οι άνθρωποι αυτοί γίνονται εργάτες του διαβόλου και τοις αγγέλοις αυτού. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να  ομιλούν μεγαλοφώνως περί  του Θεού και να προσεύχονται τακτικά και να νηστεύουν και να φέρουν σταυρό στο στήθος τους, αλλά έχουν μίσος και κακία και εκδίκηση και εργάζονται τα έργα του σκότους, παρά τα έργα του φωτός, της αλήθειας και της χάριτος που ζωογονούν τον άνθρωπο, τον κατ’ εικόνα Θεού.

Οι άνθρωποι αυτοί, αν και λέγονται χριστιανοί, μέσα από τις καρδιές τους λείπει ο Θεάνθρωπος Ιησούς, Εκείνος που έκλινε ουρανούς και ήλθε αυτεπάγγελτος στην γή από άπειρο αγάπη να σώσει και να ελευθερώσει από το κράτος του διαβόλου τον εν πολλαίς αμαρτίαις άνθρωπο, και να γνωρίσει στο ανθρώπινο γένος τον Πατέρα Του, τον μόνο αληθινό Θεό. Λείπει ο Χριστός, το Φώς το Αληθινό, που φωτίζει  και αγιάζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο.

Οι  Άγιοι Πάντες, των οποίων σήμερα την μνήμη εορτάζομε, ομολόγησαν τον Ιησού Χριστό, εν έργοις  και λόγοις,  κι έτσι τιμώνται υπό  του Θεού, του  Πατρός των φώτων και της στρατευομένης Αυτού επί γής Εκκλησίας.

Οι Άγιοι Πάντες, οι ταπεινοί επί γης άγγελοι του Θεού Πατρός, ομολόγησαν δια του Υιού και Λόγου του Θεού Πατρός, με το θείο κήρυγμά τους, ενώπιον των ισχυρών και των σοφών της γης, υβριζόμενοι, διωκόμενοι, με θυσίες, με ταλαιπωρίες, με κακουχίες, με δάκρυα, με νηστείες, με προσευχές, με άδολη και ειλικρινή αγάπη προς τον Πάντων Κτίστη και Δημιουργό του παντός.

Ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγει : «είναι σπουδαίο πράγμα η παρρησία και το θάρρος της ομολογίας, το να θέτει κανείς όλα τα άλλα δεύτερα, και πρώτο να έχει την ομολογία του Χριστού. Τόσο σπουδαίο και θαυμαστό, ώστε όποιος ομολογεί, ομολογείται στην συνέχεια από τον Μονογενή Υιό του  Θεού. Ο Χριστός τον ομολογεί, τον αναγνωρίζει μπροστά στον Πατέρα Του. Και βέβαια η ανταπόδοση δεν είναι ίση, διότι εσύ μεν ομολογείς τον Χριστό στην γή, ενώ Εκείνος σε ομολογεί στους ουρανούς. Εσύ Τον  ομολογείς μπροστά σε ανθρώπους, ενώ Εκείνος σε ομολογεί μπροστά στον Θεό Πατέρα και σε όλους  τους αγγέλους».

Αδελφοί  μου,

Ας ομολογούμε κι εμείς εν παντί και πάντοτε, και μάλιστα ιδιαιτέρως αυτούς τους δυσκόλους καιρούς, που τα πάντα αμφισβητούνται στο βωμό της καλοπέρασης, της άρνησης, του ψεύδους, της απάτης, τον Κύριο της δόξης Χριστό, μιμούμενοι το νέφος τούτο των Μαρτύρων και των Αγίων της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας.

Ας ομολογούμε κι εμείς το Εσφαγμένο Αρνίο της Αποκαλύψεως, τον Θεάνθρωπο Ιησού, στις χαρές μας, αλλά και τις θλίψεις μας, στην ειρήνη, αλλά και στην τρικυμία, στην ευτυχία, αλλά και στις θύελλες της ζωής μας.

Έτσι ο Κύριος της Δόξης θα ανακηρύξει κι εμάς αληθινούς μαθητές Του, και θα μας ομολογήσει έμπροσθεν του ουρανίου Πατέρα Του και ο Οποίος θα μας δώσει την αιώνιο ζωή και μακαριότητα.

«Καθένας, λοιπόν, που με πίστη και θάρρος και χωρίς να φοβάται τους διωγμούς, θα με ομολογήσει σωτήρα του και Θεό του εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσθεν του ουρανίου Πατέρα μου ως ιδικό  μου.» ΑΜΗΝ.   Ο Λ.Κ.Α.Π.