Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο συνάναρχος και συναΐδιος τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, «εκένωσεν εαυτόν, μορφήν δούλου λαβών», λέγει ο των Εθνών Απόστολος Παύλος, ο οποίος αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με τον Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά όλα τα απαρνήθηκε και πήρε μορφή δούλου, έγινε άνθρωπος και όντως ως άνθρωπος επί της γης ταπεινώθηκε θεληματικά μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού.

Άπαξ δια παντός επάνω στο ξύλο του Σταυρού έπαθε ο απαθής την Θεότητα υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας και έσχισε το χειρόγραφο των αμαρτιών ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους.

Ο επί του ξύλου της ατίμωσης θάνατος του Θεανθρώπου Ιησού, η ζωή του ανθρώπου μεταμορφώνεται, ζωοποιείται, αγιάζεται, διότι με την σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού καταργήθηκε το κράτος του διαβόλου, το κράτος της κακίας, του φθόνου και της απάτης.

Έκτοτε, με την χάρη του αγιασμένου από το ζωηφόρο αίμα του Σωτήρος Χριστού, Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ο άνθρωπος δεν θα είναι ασθενής και αδύναμος να αντιμετωπίσει τις απατηλές ενέδρες του διαβόλου και των αγγέλων αυτού, διότι ο Τίμιος Σταυρός θα είναι χαράκωμα που θα τον προφυλάσσει από τις σφαίρες του Διαβόλου, όπως το χαράκωμα φυλάσσει τον στρατιώτη από τις σφαίρες του εχθρού.

Η Εκκλησία μας υψώνει σήμερα στο μέσο των Ναών το Τίμιο και Ζωοποιό Ξύλο, τον Σταυρό του Κυρίου, και ψάλλει: «τον Σταυρόν Σου Προσκυνούμεν Δέσποτα και την Αγίαν Σου Ανάστασιν δοξάζομεν», και καλεί τα πιστά παιδιά της να τον προσκυνήσουν με ταπείνωση και να ζητήσουν την χάρη και ευλογία του Σταυρωθέντος υπέρ του κόσμου ζωής και σωτηρίας Ιησού Χριστού.

Η δύναμη της ταπείνωσης και της αυταπάρνησης παρέχει την πλήρη σωτηρία της ψυχής μας, διότι με την ταπείνωση και αυταπάρνηση, όπως την ορίζει ο αψευδής λόγος του Κυρίου Ιησού στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, «όστις θέλει οπίσω μου ελθείν», ο άνθρωπος αποκόπτεται και απαρνείται τις κακές πράξεις και επιθυμίες.

Σήμερα παρά ποτέ άλλοτε κυριαρχεί στον κόσμο το κακό, η πλάνη, η απάτη, το ψεύδος, η κακία, η πονηρία, η φιλαργυρία, ο νεοπλουτισμός, η αδιαφορία, ο εγωϊσμός, ιδιαιτέρως δε η αθεΐα, της οποίας τα αποτελέσματα τα ζούμε στις ημέρες μας, φοβούμενοι τον θάνατο επερχόμενο δια του ιοβόλου κορωνοϊού.

Δυστυχώς, σήμερα λείπει από τους ανθρώπους η ζωοποιός ταπείνωσις και ο κόσμος όλος τυρβάζει περί πολλών πραγμάτων και δεν ατενίζει με πίστη και δεν σηκώνει στους ώμους με αυταπάρνηση τον τετραμερή Σταυρό του Κυρίου, ώστε παρ’ αυτού πάντες – εν ενί στόματι και μια καρδία – άρχοντες και αρχόμενοι, να ζητήσουμε την χάρη, το έλεος και την ευλογία Του.

«Ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ». Να είμαστε βέβαιοι – ότι μεθ’ ημών ο Θεός – και η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και πάλιν και πολλάκις θα μας απαλλάξει από κάθε κακό.

«Κύριε των δυνάμεων, μεθ’ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς», ψάλλει η Αγία Εκκλησία μας αυτή την αγία περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο Ιησούς Χριστός έπαθε επάνω στον Σταυρό δια την σωτηρία του κόσμου και προσκαλεί και εμάς σήμερα να ατενίσουμε τον αιματοβαμμένο Τίμιο Σταυρό Του και να τον παρακαλέσουμε να μας απαλλάξει απ’ αυτή την ιοβόλο μάστιγα του κορωνοϊού, ως απάλλαξε τον αγαπημένο Αυτού λαό του Ισραήλ από τα δηλητηριώδη φίδια στην έρημο, ότε ο Μωϋσής ύψωσε τον χρυσούν όφιν στην έρημο, προτύπωση εκείνη του Σταυρωθέντος Ιησού.

Η σημαία του Κυρίου μας είναι αιματόβρεκτος, είναι σημαία αγώνων κατά της κακίας, κατά του διαβόλου. Ας την κρατήσουμε ψηλά και μάλιστα αυτές τις Άγιες ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δια να δυνηθούμε και εμείς να φθάσουμε και να προσκυνήσουμε τα Άγια Πάθη και την Ζωηφόρο Ανάσταση του Κυρίου,

«Ου η χάρις και το άπειρον έλεος μετά πάντων ημών», ΑΜΗΝ.      Ο Λ.Κ.Α.Π.