«Ιδε υγιής γέγονας, μηκέτι αμάρτανε, ίνα μη χείρον τι σοι γένηται»

Αδελφοί μου Χριστός Ανέστη.

Μεγάλη και σωτήριος είναι η δύναμη της αρετής, ενώ αντίθετα κάκιστα και αξιοθρήνητα είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας και ανομίας.

Η αρετή εξευγενίζει και σώζει τον κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπο και οδηγεί αυτόν στην αιώνιο μακαριότητα, η δε αμαρτία τον εξουθενώνει ψυχικά και του προξενεί την αιώνιο θλίψη και τον πόνο.

Ο Παράλυτος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, πρόκειται για τρανό παράδειγμα αυτής της αληθείας. Τριανταοκτώ ολόκληρα χρόνια, λόγω των αμαρτιών του, ήταν καθηλωμένος επί κλίνης οδυνηρής και στρωμνής κακώσεων, νεκρός άταφος. Το πρόσωπό του μαρτυρούσε την κακή θέση της  αμαρτίας και ήταν μία εικόνα της αιωνίας κόλασης της ανομίας.

Ω, θεοστυγής αμαρτία πως κάνεις τον άνθρωπο, την εικόνα του Θεού, το ευγενές πλάσμα του Δημιουργού. Αλλά και σύ άνθρωπε, πώς δημιουργείς την δυστυχία σου, δελεαζόμενος και κυριευόμενος υπό της αμαρτίας, που τα οψώνια της αμαρτίας οδηγούν τον άνθρωπο στον πνευματικό θάνατο, την απομάκρυνσή του από τον Θεό της αγάπης του ελέους και των οικτιρμών.

Έρημος από συγγενείς και φίλους, άταφος και νεκρός, δυστυχής και πονεμένος, ο παράλυτος της σημερινής περικοπής, περνούσε τις μέρες της πολυμόχθου ζωής του χωρίς να έχει έστω και την παραμικρή ελπίδα να εισέλθει  πρώτος στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ, εκεί που άγγελος Κυρίου, άπαξ του έτους, τάραζε το ύδωρ και να βρει το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία του.

Ω του θαύματος! Ο Μέγας ιατρός της ψυχής και του σώματος, ο πλήρης αγαθότητας, ελέους και ευσπλαχνίας, με ένα λόγο Του θεραπεύει τον πολυπαθή, ψυχή τε και σώματι, ασθενή και του λέγει: «Ιδε υγιής γέγονας, μηκέτι αμάρτανε, ίνα μη χείρον τι σοι γένηται».

Αυτά τα σωτήρια θεία λόγια και σήμερα απευθύνει και  σ’ εμάς ο Αναστάς Κύριος δια του ιερού ευαγγελίου, όπως τα καταγράφει στο Ιερό ευαγγελικό ανάγνωσμα ο επιστήθιος φίλος και μαθητής του Κυρίου ο ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, του οποίου πρόσφατα εορτάσαμε την μνήμη του  κεκλεισμένων των θυρών του Ιερού Ναού του την 8ην Μαΐου και ψάλλαμε – «τα μεγαλεία σου Παρθένε και Θεολόγε τις διηγήσεται, βρύεις γάρ θαύματα και πηγάζεις ιάματα, υπέρ των ψυχών ημών».

Αδελφοί μου,

Εμείς, αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνούμε εν μέσω πανδημίας υπό του ιοβόλου και ύπουλου ιού του, καλουμένου υπό της επιστήμης της ιατρικής ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ας ακούσουμε αυτά τα ωφέλημα  για την ψυχή μας θεάρεστα λόγια του Μεγάλου  Ιατρού της ψυχής και του σώματος, Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, τα οποία και είπε στον Παραλυτικό.

«Σύ του λέγει, να γνωρίζεις ότι για τις αμαρτίες σου έπασχες τόσα χρόνια, πρόσεχε λοιπόν να μην αμαρτήσεις πάλιν, και πάθεις χειρότερα κακά, γιατί αφού τριάκοντα και οκτώ χρόνια βασανίστηκες από την αμαρτία, εάν επανέλθεις σ’ αυτή τίποτε άλλο δεν υπολείπεται σε σένα παρά ο αιώνιος θάνατος».

Το αληθές συμφέρον μας αδελφοί μου, έγκειται πρώτο στην ακριβή τήρηση του θείου νόμου και δεύτερο στην κτήση πάσης αρετής, ευάρεστη στον Θεό, γιατί εάν δεν τηρήσουμε τον νόμο του Θεού αδύνατο να έχουμε αληθινή αρετή και να γίνουμε άξια τέκνα του ουρανίου Πατρός παρά του Οποίου «πάσα δόσις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ αδελφοί μου,

Ο Λ.Κ.Α.Π.