Δύο μεγάλα γεγονότα, δύο θαύματα, μας καταγράφει στη σημερινή ευαγγελική περικοπή ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Εκείνο της ανάστασης της κόρης του αρχισυναγώγου Ιαείρου, και εκείνο της αιμορροούσης γυναίκας.

«Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς και τα βάθη των ανθρώπων γιγνώσκον Κύριος», αφού είδε την πίστη, τόσο του αρχισυναγώγου Ιαείρου, όσο και την τόλμη της γυναίκας που έπασχε δώδεκα χρόνια από συνεχείς αιμορραγίες, κάνει τα θαύματά του: ανασταίνει την κόρη του Ιαείρου και θεραπεύει την αιμορροούσα γυναίκα.

Αληθώς, μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα, αληθώς μεγάλα και θαυμαστά τα έργα της πίστης.

Είναι γεγονός ότι η πίστη στον Κύριο της Δόξης Χριστό, είναι απαραίτητος όρος κάθε γενναίας πράξης που πρέπει να συνοδεύει τη ζωή του Χριστιανού, του Χριστιανού της κάθε εποχής, που διακαώς επιζητά την σωτηρία της ταλαιπωρημένης ψυχής του από τις παγίδες του Διαβόλου και των πονηρών αυτού πνευμάτων.

Οι χριστιανικές αλήθειες φανερώθηκαν στους ανθρώπους από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος εκουσίως «έκλινε ουρανούς» και ήλθε στην γη και έλαβε μορφή δούλου «εν ομοιώματι ανθρώπου γενόμενος», δια να σώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο, την αιωνία καταδίκη· και κατά τους αψευδείς λόγους Του, «ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται».

Το μέγα έργο του ενανθρωπίσαντος, Υιού και Λόγου του Θεού, να ιδρύσει Εκκλησία για να σώσει τον άνθρωπο, δια της Εκκλησίας δεν είναι κάτι το περιττό και μάταιο δια τον άνθρωπο της κάθε εποχής.

Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει «Φρούριο κατασκεύασε ο Θεός κατά του Διαβόλου. Αυτό είναι γάρ η Εκκλησία», και κατά τον Άγιο Κυπριανό «η Εκκλησία είναι η μόνη πηγή της σωτηρίας», του ανθρωπίνου γένους.

Πράγματι εδώ είναι τα σκαλοπάτια που οδηγούν τον άνθρωπο στη κορφή του Θαβωρίου φωτός για την προσωπική συνάντησή του με τον Χριστό, με το Φως το Αληθινό, που φωτίζει και αγιάζει το είναι της υπάρξεώς του και ασφαλώς γνωρίζει τον προορισμό του.

Ο άνθρωπος εκείνος όταν είναι απλός και καλός χριστιανός, νιώθει μια βαθειά, μια ενδόμυχη χαρά και ευτυχία και δεν τον αφορά τι θα πεί ο άλλος γι’ αυτό, αλλά φωτιζόμενος από την βεβαιότητα ότι, το έλεος και η ευσπλαχνία του Παναγάθου Θεού είναι αμέτρητος, και όπως δίδασκε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο άνθρωπος αυτός κλείνει μέσα του μια ακτίνα του Θαβωρείου Φωτός.

Δυστυχώς, η πίστη των πολλών ανθρώπων σήμερα είναι χλιαρή, είναι ψυχρή, και εύκολα κλονίζεται από τα νέα ρεύματα αυτής της δήθεν εποχής των πολλών εξελίξεων, που δυστυχώς μεγάλα κακά επιφέρουν την ανθρωπότητα, λιμοί, λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, πόλεμοι και ό,τι άλλο βασανίζει τον ταλαιπωρημένο άνθρωπο.

Δυστυχώς και όλα αυτά τα κακά κυριαρχούν, γιατί ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Θεό, τον Πλάστη και Δημιουργό Του και τυρβάζει περί πολλών πραγμάτων, ουχί ικανά να του δώσουν την χαρά, και την γαλήνη της ψυχής του.

Αδελφοί μου,

Η Εκκλησία μας είναι η μόνη πηγή σωτηρίας, ας προσπαθήσουμε λοιπόν κι εμείς οι αμαρτωλοί, διότι ουδείς αναμάρτητος ειμί αυτός ούτος ο Κύριος των κυριεύοντων και Βασιλεύς των βασιλευόντων, να πλησιάσουμε με  κατάνυξη ψυχής την Εκκλησία του Χριστού, την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, την πηγή της σωτηρίας μας, για να ακούσουμε παρά του Σωτήρος Χριστού, το «η πίστις σου σέσωκέ σε, πορεύου εις ειρήνην». ΑΜΗΝ.    Ο Λ.Κ.Α.Π.